Център за чужди езици ”Оксиния”  провежда традиционна ежегодна Олимпиада по Английски език, която  има за цел да даде възможност на всеки  ученик да свери постигнатото ниво на познанията си по английски език в едно нестандартно лингвистично състезание.

На Олимпиадата може да се яви всеки ученик от 1 до 12 клас, изучаващ английски език в Център за чужди езици Оксиния или друг езиков център, или в училище на територията на район Младост и Панчарево.

Езиковото състезание  е безплатно за всички явили се и не се изискват никакви такси за участие.

Олимпиадата се провежда  на територията на Център за чужди езици Оксиния през месец Март (22, 23, 29. 03). Тестват се лингвистичните умения на учениците при използване на английския език в ежедневни ситуации.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, НАГРАДЕН ФОНД, ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ  ВИЖТЕ ТУК.