Всяка година в края на месец март Център за чужди езици ”Оксиния” провежда традиционна Олимпиада по Английски език на територията на район Младост, която има за цел да даде възможност на всеки ученик да свери постигнатото ниво на познанията си по английски език в едно нестандартно лингвистично състезание.

На Олимпиадата може да се яви всеки ученик от 1 до 12 клас, изучаващ английски език в Център за чужди езици Оксиния или друг езиков център, или в училище.
Олимпиадата се провежда на територията на Център за чужди езици Оксиния през месец Март. Тестват се лингвистичните умения на учениците при използване на английския език в ежедневни ситуации.
Езиковото състезание е безплатно за всички явили се и не се изискват никакви такси за участие.

Център за чужди езици Оксиния определя следния награден фонд:
1. Три индивидуални стипендии: Безплатно езиково обучение през учебната година в център Оксиния

2. Поощрителни награди за победителите по Езикови нива и най-добри есета.

3. За училищата с най-много участници ще са подсигурени комплект учебни помагала за училищната библиотека

4. Училищата-участници получават 10% отстъпка при закупуване на учебни помагала на 5 езика в чуждоезиковата ни книжарница – Магазин за чужди езици (бул.Ал.Малинов 57)

5. За учителите по английски език, чиито ученици са се явили на Олимпиадата, са подсигурени учебно-занимателни чуждоезикови материали.

6. Всеки участник получава сертификат за участие и подарък.

Наградният фонд е осигурен от Представителството на Eli (Европейски Лингвистичен институт ) за България и ЧУЖДОЕЗИКОВИ КНИЖАРНИЦИ      www.languageuser-bg.comwww.ucha-ezik.com

ПОБЕДИТЕЛИ И КЛАСАЦИИ ПО НИВА В ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2020

Всеки участник ще получи сертификат за участие и подарък.

 Наградите на победителите ще се връчат на 15 май, 2020г. в Център за чужди езици Оксиния, а сертификатите за участие ще бъдат предадени на Училищата-участници.

Първо място    в очакване

НАГРАДА: Безплатно езиково  обучение през учебната 2020/2021 година в Оксиния

Второ място   в очакване

НАГРАДА: Безплатно езиково  обучение – три месеца през учебната 2020/2021 година в Оксиния

Трето място   в очакване

НАГРАДА: Безплатно езиково  обучение – един  месец  през учебната 2020/2021 година в Оксиния

НАЙ-ДОБРО ЕСЕ

в очакване

ПОБЕДИТЕЛИ ПО НИВА       в очакване

 

КЛАСАЦИЯ на участниците     в очакване