Условия за участие в ОЛИМПИАДАТА:

 1. Регистрацията трябва да се направи най-късно 15 дни преди обвявената дата на Олимпиадата при учителя по англ.ез. или в Център Оксиния.
 2. Всеки участник да предаде Информирано съгласие , попълнено от Родител , мин. 1 седмица преди избраната дата. Същото се предава на преподавателя по чужд език в училище, който поддържа контакт с координатора от Оксиния
 3. Олимпиадата се провежда на територията на ЕЦ Оксиния. Адрес:    ж.к.Младост-3, бул. Александър Малинов № 57  ( 2 мин. от метростанция Ал. Малинов, 3-етажна къща )
 4. Резултатите ще бъдат обявени на 27 април, 2020г., окачени в сайта на Център за чужди езици Оксиния, изпратени по училищата както и в Отдел „Образование” на р-н Младост
 5. Наградите на победителите ще се връчат на  15 май, 2020г. в Център за чужди езици Оксиния, а сертификатите за участие ще бъдат предадени на Училищата-участници

Дати и часове за провеждане по избор на ученика:

20.03.19г.-петък 21.03.2020г.-събота 27.03.2020г.-петък
8.00-10.00 8.00-10.00  8.00-10.00
10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30
14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00
16.30-18.30 16.30-18.30

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО на ОЛИМПИАДАТА:

 •    Учениците-участници в Олимпиадата трябва да се явят в Център за чужди езици Оксиния, на избраната дата и час (заявени предварително) мин. 10 мин. преди стартовия час.
 •   Позволено е носенето на химикал, молив, монолингвистичен речник (англо-английски), същия ще бъде предоставен за свободно ползване и от Център за чужди езици Оксиния.
 •  Времето за попълване на теста е 120 мин., а за високите нива (В1-С2)-150 мин.
 •  Участникът ще има правото да напусне стаята по-рано от обявеното време, като часът на предаване на работата ще бъде отбелязан и използван при наличие на равни резултати между конкурентни резултати.
 • След изтичане на регламентираното време участниците са длъжни да предадат работите си .
 • Всеки участник ще получи тест, съответстващ на нивото му, определен от преподавателя му по англ.ез.
 • По време на провеждането на Олимпиадата ЕЦ Оксиния подсигурява достатъчно количество педагози, които ще се грижат за спокойствието и благоприятната обстановка в учебните зали. Помещенията на ЕЦ Оксиния са под постоянен видеоконтрол.

При невъзможност ученикът да се яви на заявената дата и час, настоятелно ви молим да  уведомите Център за чужди езици Оксиния.  

Телефони: 02/8762221       02/9744471      e-mail: oksinia_school@abv.bg