МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ към УНИВЕРСИТЕТЪТ в КЕЙМБРИДЖ

Изпитите на Университета Кеймбридж за оценяване на английски език – Cambridge Assessment English, са престижни и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят.

Успешното представяне на изпит на Кеймбридж ви носи международно признат сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език.

Център за чужди езици Оксиния е партньор на Изпитен и Езиков Център АВО-Бел, който е акредитиран център за провеждането на изпити на Cambridge English Language Assessement.
Изпитите се провеждат в  Център за чужди езици Оксиния.  Подсигуряваме необходимата подготовка за изпит. Регистрация за изпит 8 седмици преди дата за явяване.

за ученици 1-6 клас YOUNG LEARNERS (YLE)    Starters, Movers, Flyers

За високи нива: Cambridge English       KET, PET, FCE, CAE, CPE  и  IELTS

ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА 2024 г.

ИЗПИТ ИЗПИТНИ  ДАТИ        ТАКСА
STARTERS 06 юни’24г.
Краен срок за регистрация 11.04.24г.                                 –––––––––––
        169.оо лв.
MOVERS 12 юни’24г.
Краен срок за регистрация 11.04.24г.                                –––––––––––
       171.оо лв.
FLYERS 12 юни’24г.
Краен срок за регистрация 11.04.24г.                                 –––––––––––
       175.оо лв.
KET 19 юни’ 24г.
Краен срок за регистрация 25.04.24г.                                  –––––––––––
      275.оо лв.
PET 20 юни’ 24г.
Краен срок за регистрация 25.04.24г.                                  –––––––––––
       285.оо лв.
FCE 15.06.24                  22.08.24 краен срок за регистр-ия    19.04.24                  26.06.24   –––––––––––       419.оо лв.
CAE изпит

всеки месец

      429.оо лв.
CPE Всеки месец
IELTS Всеки месец