Подготовка, консултации, пробни изпити в Център за чужди езици Оксиния. Краен срок за регистриране за изпит 8 седмици преди датата.

 

 

 

Key KET ниво A 2
Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. KET дава възможност да се демонстрира ниво на владеене на езика, необходимо за пътуване в страни, където се говори английски език.

Preliminary PET ниво B 1
Подходящ е за хора, чиито езикови умения са практически приложими, включително за работа, обучение и социално общуване. PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство за владеене на езика на средно ниво.

First certificate FCE ниво B 2
Ако владеенето на езика ви е на ниво, достатъчно да се справяте в много всекидневни практически ситуации, включително бизнес и обучение, тогава FCE е за вас. FCE се признава от много университети като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Ако искате да учите или да работите в чужбина или да сте в международния бизнес, FCE ще бъде важно предимство за вас.

Advanced CAE ниво C 1
Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и да се справя с повечето ситуации от ежедневието. Почти всички университети в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по целия свят.

Proficiency CPE ниво C 2
Най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Това е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина или да се развива професионално в сфери, в които се изискват езикови умения. Издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене на езика подобно на нивото на образован англоговорящ. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят.

IELTS ниво A 2-C 2
Изпит за тестуване на широка гама от нива (от А2 до С2), подходящ за хора, които планират да учат или работят, ползвайки английски език. IELTS има четири модула: четене, слушане, писане и говорене.