Изберете Вашата Градина

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ МАТЕРИАЛА ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ

МОЛЯ, НАТИСНЕТЕ НА ВАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА И ВЪВЕДЕТЕ ВАШИЯ КОД ЗА ДОСТЪП.

ДГ 3 „ДЕТЕЛИНА“

ДГ 143 „ЩУРЧЕ“ – английски

ДГ 181 „РАДОСТ“

ДДГ СЛАВА – английски

ДГ 109 „ЗОРНИЦА“ – английски и немски

ДГ 12 „ЛИЛИЯ“ – английски

ДГ 59 „ЕЛХИЦА“ – английски

ДГ 66 „ЕЛИЦА“ – английски

ДГ 76 „СЪРНИЧКА“ – немски език

ДГ 83 „СЛАВЕЙЧЕ“ – английски

ДГ 55 „ИГЛИКА“ – английски

ДГ 171 „СВОБОДА“ – английски

ДГ 165 „ЛАТИНКА“ – английски

83 ОУ ПАНЧАРЕВО – английски

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА 2,5 ДО 7 год. в ЦЕНТЪР ОКСИНИЯ – английски, немски, френски, испански


Ако имате проблеми с достъпа до информацията, моля съобщете ни на
e-mail: oksinia.school@gmail.com или GSM 0887888399