Център за чужди езици Оксиния като партньор на AVO Bell, оторизиран изпитен център на Cambridge University, стартира подготовката за Международните изпити на ун-та Кеймбридж.

Защо нашите ученици се явяват на изпитите на Университета Кеймбридж?

Авторитетните Сертификати на Cambridge ESOL са една независима и обективна оценка на получените знания в Център за чужди езици Оксиния. Успехът на учениците, които се явяват на тези тестове ги мотивира, дава им самочувствие и увереност и те продължават изучаването на езика с все по-голямо желание.

Кой може да се яви на изпит?  Изпитите са подходящи за всички ученици, изучаващи английски език от втори клас и нагоре. В Център за чужди езици на изпит могат да явят учниците на Оксиния, както и ученици от други училища и Езикови центрове.

Какво представляват изпитите?   Изпитните тестове са съобразени в нивото на владеене на английски език и възрастта на учениците. Проверяват се  всичките четири основни езикови умения – слушане, говорене, четене и писане, с цел да се получи една обща картина за нивото на владеене на езика.

Изисква ли се допълнителна подготовка за изпитите? Център за чужди езици Оксиния следва международно установените стандарти в обучението по чужд език. В средата на всяка учебна година обучаващите се полагат задължителен пробен тест на ун-та Кеймбридж Mid term test. Същият отразява качеството на езиковата подготовка на ученика. За явяване на международен изпит се изисква допълнителна техническа подготовка за ученика, което се постига с допълнителни часове групово или индивидуално. Продължителността на подготовката зависи от езиковото ниво.

Подробна информация за изпитите, дати и цени ТУК

Регистрация за изпитите мин. 8 седмици преди обявената дата.

На 20 февруари, 2019г.(сряда )

от 19.00 часа

ще се проведе информативна родителска среща за всички желаещи.  Очакваме ви!

За консултация, допълнителна информация и регистрация обърнете се към Център за чужди езици Оксиния.

тел: 02/8762221   0887888399