Warning: Undefined array key "hidden" in /home/ezikovik/public_html/oksinia-bg.com/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/ezikovik/public_html/oksinia-bg.com/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/ezikovik/public_html/oksinia-bg.com/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/ezikovik/public_html/oksinia-bg.com/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/ezikovik/public_html/oksinia-bg.com/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/ezikovik/public_html/oksinia-bg.com/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Езиково обучение на ученици от 1 до 12 клас по нива.  (свържете се с нас за график и цени през учебната година)

☺ Обучението по чужд език се провежда през учебната година.

☺ Стартова дата – 1 октомври, крайна дата – 31 май за ниските нива и 15 юни за високите

☺ Учениците се обучават в групи от максимум 8 обучаващи се, разпределени по нива и възраст.

☺ Периодичност: 2 пъти седм. по 2 уч. часа, групи – сутрешни и следобедни, в зависимост от училищните смени.

☺ Крайна цел на многогодишното обучение: Полагане на изпит за придобиване на международно валиден сертификат.

☺ Оксиния е партньор на изпитен център на университета Кеймбридж и осигурява качествена подготовка за  международните му изпити. Изпитите се провеждат в център Оксиния.

☺ Сертификатни класове и подготовка за изпитите на Ун-та Кеймбридж

☺ Всяка година (месец март) – Олимпиада по английски език с голям награден фонд.

☺ Основен подход на Езиковия център в обучението – КОМУНИКАТИВЕН

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ ЗНАНИЯ:

1.Полагане на тест след всеки изминат етап на обучение
2. Mid term test – тест в средата на учебната година, по стандартите на общоприетата Европейската  тестова система .
2.Полагане на изпит в края на учебната година за покриване на постигнатото ниво
3.Преподавателят оформя подробно портфолио за всеки ученик
4. Всеки обучаващ  в края на обучението  получава   Сертификат, удостоверяващ покритото ниво. Сертификат се получава при : Успеваемост мин. 60% през учебната година и на финалния изпит и при посещаемост не по-малка от 80% от учебните часове.

ОЦЕНКИ ЗА УСПЕВАЕМОСТ:     

А – над 80% успеваемост    В – 70 – 80% успеваемост   С – 60 – 70% успеваемост

Езиков център „Оксиния“ разполага с богата материална база за обучение на деца и ученици: изобилие от оригинални учебни материали, компютри, интерактивна дъска, достъп до оригинална литература, списания – всичко това създава огромно разнообразие в чуждоезиковото обучение.

Галерия със снимки