Всяка събота – терапевтични групи.

 

1. Група за деца с артикулационни нарушения.

Ако Вашето дете все още не е овладяло звуковете в българския език, включете го в група за подобряване езиково-говорните му умения чрез игрови терапевтични сесии.

Събота, 9.оо-10.оо ч.

 

2. Група за деца с когнитивни (познавателни) и/или социално-емоционални затруднения.

Заедно да преодолеем всякакви трудности в общуването на Вашето дете чрез арт терапевтични практики, сензорно-развиващи занимания и дидактични игри.

Събота, 10.оо-12.оо ч.

3. Индивидуални сесии с логопед по график.

Събота, 10.оо-13.оо ч.

Посъветвайте се с вашия логопед, в коя група да се включи детето за да се чувства най-комфортно.

Повече информация за програмите ТУК.