ОНЛАЙН ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Логопедичните терапии се провеждат в интерактивна игрова форма. Децата се забавляват, а родителите, които задължително присъстват на заниманието, научават интересна информация за детето си и се запознават с различни терапевтични подходи, приложими в домашна среда.

Всички допълнителни материали и домашни задачи ще се съхраняват онлайн и ще бъдат постоянно достъпни за родителя.

 

Започнете с първоначална  консултация. След като се регистрирате, логопедът ще се свърже с вас за първоначална консултация, която дава възможност за общ поглед върху конкретния случай и разяснения на възникнали въпроси. Продължителността  на консултацията е 15-20 мин.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

След като  подвърдите Вашето желание за стартиране на онлайн терапията, ще ви бъдат изпратени писмени указания за регистрация за онлайн включване и предложени начини за заплащане. Онлайн сесиите стартират с първоначална диагностика и последваща терапия.

Сесиите ще се провеждат по уговорен график.

Заплащането се извършва предварително, преди старта на терапевтичните сесии. Същото може да бъде направено в офиса на център Оксиния или по банков път.

Пожелаваме ви успех!

 

 

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНО  Кога трябва да сме нащрек                   

ОСТРОВЪТ НА ЗВУКОВЕТЕ – ТУКА НЯМА ХЪКА-МЪКА

ЛОГОПЕДИЧНИ ГРУПИ В СЪБОТА

Всяка събота „Островът на звуковете“ очаква своите посетители за увлекателно пътешествие в страната на звуковете и живописната долина на емоциите, вътрешното осъзнаване и приятелското общуването. От гара „Хъка-мъка“ по разписание тръгват три влакчета в една посока. Всяко влакче предлага програма, съответстваща на нуждите на детето. Посоката е една, защото целта е една – да се усъвършенстваме.

Вашият Логопед ще ви посъветва, на кое влакче да се качи детето за да се чувства най-комфортно.

ВЛАКЧЕ първо: Индувидуални сессии по график. Час – между 10.оо-13.оо ч.

ВЛАКЧЕ второ: Група за деца с артикулационни нарушения. Час: 9.оо-10.оо ч.

ВЛАКЧЕ трето: Група за деца с когнитивни (познавателни) и/или социално-емоционални затруднения. Час: 10.оо-12.оо ч.

Нека да говорим на един език!    Навреме значи отрано!

 

 

ИНФОРМАТИВНО

УЧИМ ДЕТЕТО ДА ОБЩУВА

Родителите искат да видят детето си щастливо, усмихнато, способно да общува с хората около тях. Но не винаги самото дете успява да разбере сложния свят на отношенията с връстници и възрастни. Задачата на възрастните е да му помогнат в това.

Способността за общуване включва:

  1. Желанието да осъществим контакт с другите („Искам!“).
  2. Способността за организиране на комуникация („Мога!“), включваща способността да слушам събеседника, способността за емоционално съпричастие, способността за разрешаване на конфликтни ситуации.
  3. Познаване на нормите и правилата, които трябва да се спазват при общуване с другите („Знам!“).

От раждането до 1 година водещият вид дейност (тази, в която настъпват основните качествени промени в психиката на детето)  е прякото емоционално общуване с майката.

На пръв поглед новороденото създава впечатление за примитивен организъм, зависим от външните влияния. Да, той има елементарни рефлекси: смучещ, отбранителен, показателен, хващащ, поддържащ и др. Според учените, бебетата предпочитат човешко лице пред прости фигури, а дете на три четири седмици отличава лицето на майката от лицето на непознат. Още през първите седмици бебето е в състояние да имитира изражението на лицето на възрастен и да бъде инициатор за контакт, то има на разположение такива средства за комуникация като усмивка и плач.

На втория месец от живота възниква специфична човешка потребност – в общуването с друг човек. При бебето тя се проявява в „комплекс за ревитализация“. Тази реакция се изразява с бързото движение на ръцете и краката. На три месеца детето вече отличава човек, близък до него, а на шест разграничава своя от непознати. В този момент е важно детето да чува гласовете на близки до него хора, да усеща докосвания, гали – телесни контакти.

Освен това общуването на детето и възрастния започва да се осъществява при съвместни действия.

От 1 година до 3 години водещият вид дейност е предметно-манипулативен. Детето открива значението и целта на предметите чрез комуникация с възрастни. До навършване на една година и половина детето е в състояние да установи връзка между думата, обозначаваща субекта, и самия предмет. Първите думи се появяват в речника. Освен това развитието на способността за общуване се свързва с    развитието на речта на детето.

Какви са критериите за хармонични отношения между детето и родителите:

– създаване на увереност у детето, че го обичат и се грижат за него;

– признаване на правото на индивидуалност, включващо и  различието между родителите;

– поддържане на независимостта на детето. Всеки има право на „тайни“.

На възраст 3-7 години водещата  дейност е играта , а водещите нужди са нуждата от независимост, нови преживявания и комуникация.

Повечето родители са сигурни, че детето има нужда от топъл дом, добра храна, чисти дрехи, добро образование и се опитват да осигурят на децата си всичко това. Но не винаги родителят има достатъчно време, креативност и просто знания за това как да помогне на детето в неговите трудности, как да стане не просто родител, а истински приятел.

  • Важен компонент за успешното развитие на детето е формирането на адекватна самооценка, чието формиране е силно повлияно от родителите, често без да са наясно с това (от съвсем ранна възраст). Качества на адекватна самооценка – активност, находчивост, чувство за хумор, общителност, желание за осъществяване на контакт.
  • Точно в тази възраст се определят и типичните трудности в общуването, които са изолация, срамежливост, конфликтност, агресивност. Основните причини за тези проблеми могат да бъдат психофизиологични, соматични, наследствени, както и нехармонични взаимоотношения в семейството.