Център за чужди езици ”Оксиния”  те кани  да вземеш участие в традиционната ни ежегодна Олимпиада по Английски език, която  има за цел да даде възможност на всеки  ученик да свери постигнатото ниво на познанията си по английски език в едно нестандартно лингвистично състезание между учениците от училищата на район Младост.

Олимпиадата се провежда  на територията на Център за чужди езици Оксиния през месец Март (20, 21, 27 Март). Тестват се лингвистичните умения на учениците при използване на английския език в ежедневни ситуации.  В Олимпиадата могат да вземат участие всички желаещи от 1-ви до 12-ти клас.

Езиковото състезание  е безплатно за всички явили се и не се изискват никакви такси за участие.

 

Подробна информация с условия за участие, дати и регламент ТУК