ОНЛАЙН ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Логопедичните терапии се провеждат в интерактивна игрова форма. Децата се забавляват, а родителите, които задължително присъстват на заниманието, научават интересна информация за детето си и се запознават с различни терапевтични подходи, приложими в домашна среда.

 Всички допълнителни материали и домашни задачи ще се съхраняват онлайн и ще бъдат постоянно достъпни за родителя.

Започнете с първоначална  консултация. След като се регистрирате, логопедът ще се свърже с вас за първоначална консултация, която дава възможност за общ поглед върху конкретния случай и разяснения на възникнали въпроси. Продължителността  на консултацията е 15-20 мин. 

След като  подвърдите Вашето желание за стартиране на онлайн терапията, ще ви бъдат изпратени писмени указания за регистрация за онлайн включване и предложени начини за заплащане. Онлайн сесиите стартират с първоначална диагностика и последваща терапия. 

Сесиите ще се провеждат по уговорен график. 

Заплащането се извършва предварително, преди старта на терапевтичните сесии. Същото може да бъде направено в офиса на център Оксиния или по банков път.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Пожелаваме ви успех!