Чужд език в детските градиниЕзикови занимания за деца от 2,5 до 7 години:

Езици: английски, немски, френски, испански, руски

Продължителност: 01 октомври – 31 май, 124 учебни часа

 Периодичност: 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа (вторник/четвъртък  или понеделник/сряда от 17.30 до 18.30 ч.)
В края на годината – открит урок пред родителите

Обучителна методика: Игрови подход по авторски проект „Навреме – значи Отрано”
За 6 годишните целенасочена методика за подготовка за 1 клас

КАК СЕ СЛУЧВАТ НЕЩАТА при малчуганите (от 2,5 до 7 годишна възраст).
☺ Обучението по чужд език при децата се води по комуникативна методика, когато детето се запознава с езика като със средство за общуване. В този случай детето не само запомня думи и готови изрази, а се учи да конструира изказвания в съответствие с възникващите комуникативни потребности.

☺ Колкото по-късно едно дете започне да изучава чужд език, толкова по-силно се влияе от структурата на родния (българския) език. Съответно процесът на обучение върви по-трудно, защото детето прави асоциации с вече познатите структури на родния му език. За това оптималната възраст за езиково обучение е 3-4 години.
☺ В тази възраст малчовците възприемат заниманията като серия от игри, и няма никаква нужда от домашна работа. В къщи родителите могат просто да повторят думите и изразите взети на урока. Но е желателно това да се прави в игрова непринудена форма и, разбира се поне един от родителите да знае малко чуждия език.
☺ Огромно внимание в тази възраст се отделя на фонетиката (начина на произнасяне). Четиригодишните деца повече слушат отколкото говорят. При тях върви своеобразен процес на натрупване на знания. Опитът показва, че в тази възраст децата много по-добре овладяват фонетиката на чуждия език отколкото в 5-6 годишна възраст. На този етап в къщи родителите заедно с децата могат да слушат приказки и песни на чуждия език.

☺ Мисленето на децата в тази възраст е конкретно-действено, затова те по-лесно запомнят конкретни думи, особено такива, които са свързани с тяхното ежедневие. Всички думи и изрази трябва да бъдат комуникативно значими за децата. В процеса на заниманията нашите преподаватели активно използват нагледни материали: картинки, постери, играчки, истински плодове, зеленчуци – всичко, което е близко до детското ежедневие.
☺ Заниманията са построени като серия игри. Преподавателят винаги има в главата си варианти за различни сценарии на урока. Децата много лесно си сменят настроенията и това трябва да се има предвид в процеса на заниманието. Задължително има подвижни и спокойни игри. При обучението на малки деца е много важна мотивацията. Освен, че заниманията са много интересни и доставят огромно удоволствие на децата в края на часа те обожават да получават малки поощрения от своя учител във вид на картинки за оцветяване или закачливи лепенки.

☺ Разбира се, малките ученици не са лишени и от учебник: в тяхната игра се включват героите на SMART START– най-новата иновативна учебна система за деца от 3 до 7 годишна възраст, разработена в Европейския Лингвистичен институт (Eli), чийто представител за България е Оксиния.

Увлекателните герои, Том и Изи (брат и сестра близнаци), въвеждат децата в света на английския език и създават позитивна, забавна учебна среда чрез приключенията им с техните приятели, семейство и очарователната котка Коко.

☺ Преподавателите в Детски Езиков Център „ОКСИНИЯ“ имат огромен опит в преподаването на чужди езици на деца (Центърът съществува от 1992г.) и с удоволствие споделят техния опит.

 

☺Изучаването на чужд език от ранна възраст в условия на естествено общуване е една добра възможност да се избегне езиковaта бариера в бъдеще. Бъдете търпеливи спрямо вашето дете. Не очаквайте то изведнъж да проговори на чуждия език, все пак учим майчиния език цял живот…

 > Подробно за ползите от ранно изучаване на чужд език.

ПОЛЕЗНО:  ЧУЖД ЕЗИК – ДОКАЗАНИ ПОЛЗИ.