ЧУЖД ЕЗИК ОТ РАННА ВЪЗРАСТ –  ДОКАЗАНИ ПОЛЗИ!

 Видимо, вече остават в миналото необоснованите твърдения, че усвояването на чужд език трябва да се стартира след като детето е достигнало съзнателна възраст и е усвоило родния си език.

На практика, вече излизаме от сферата на рамкираното обучение и все повече се налага методът на свободното комуникативно обучение на чуждия език, подобно на майчиния, имайки предвид психологическото развитие на децата.

Още от най-ранна детска възраст  у децата е заложен моделът за цялостно възприемане на всичко около тях. На тази основа стъпва и общуването между родител и дете, т.е. предаване на родния език от възрастния към детето. На същата се гради и комуникативният подход в обучението по чужд език при децата, когато те изцяло се потапят в игровата магия и преподавателят общува с тях само на чуждия език в достъпна за тяхната психика форма.

Децата се раждат любопитни и именно това любопитство стимулира у тях опознаването на света. Всичко ново е ново познание за тях, от което те имат нужда, която е природно заложена. 

От 0 до 3 години се изграждат 80% от връзките между клетките в мозъка. Детският мозък в края на 3 година е формирал милиарди действащи нервни връзки, т.е. два пъти повече, отколкото има при възрастния човек. Също така е способен да усвоява и структурира информация много по-бързо от мозъка на възрастен човек. Мозъкът се развива благодарение на взаимодействието със света около нас. Именно затова е важен всеки опит за неговата стимулация още от най-ранна детска възраст.

Слушането и комуникацията както на родния език, така и на чуждия, развива у подрастващия комплекс от възприятия и качества. .

Към третата година децата овладяват ролевата игра, запознават се с човешките отношения, откриват у себе си наличие на съзнателни преживявания.  Формират се въображението и символичната функция на съзнанието, които позволяват децата да прехвърлят свойствата на едни неща върху други такива, възниква ориентацията в собствените чувства, формират се навици, които им позволяват да се включват в колективната дейност и общуване. 

Ранното чуждоезиково обучение може да бъде своеобразен стимул за детето в периода на активното усвояване на родния му език. Именно това обучение влияе благоприятно в ситуации, при които е затруднена или нарушена звуковата постановка на отделни звукове или пък се срещат трудности при слуховата им обработка или организация в потока на речта (деца с речеви нарушения). В периода на ранната детска възраст започва не само усвояването на родния език, но заедно с това се формира и речевия слух у децата. От не малко значение е фактът, че този слух се появява още около осмия месец и продължава да се развива до 4-5 годишна възраст.

Всяка допълнителна дейност извън ежедневните, ако тя е разнообразна и емоционално наситена,  способства за цялостното развитие на детето. Всичко е игра за детето и чрез играта то расте! А заниманията по чужд език за децата са една игра, обвързана с тяхното въображение и видове сензитивност. Споменете си, как общувате с детето си, когато то се учи да проговаря: отначало с кратки изрази, много повторения, показвания и, разбира се, емоция! И детето по естествен начин запомня, повтаря модела без да се замисля; лека полека произнася първите думи, построява първите изречения, докато си формира цялостното възпроизвеждане на езика и към четвъртата година вече самостоятелно преразказва ситуации или  прехвърля видяните модели в своята игра.

Какъв е най-удачният начин за занимания по чужд език при малчуганите?  – комуникативният, т.е подобно на майчиния език с разнообразие от активности и подходящи за възрастта игри, когато и учителят говори изключително само на чуждия език без да превежда, и разбира се, най-добре е това да става в група.

Защо да ограничим филмчета и игри на чужд език на компютър, таблет, телефон? Да, действително, това е най-лесното: поставяме невръстното дете пред шарения екран, който издава звуци, пее и е лесен за управление. Родителите се учудват, че детенцето им изключително бързо „проговаря и пропява“ на чуждия език, и разбира се, са доволни от резултатите. Възниква въпроса: Защо тогава да го включваме в езикова група?

Отговор: нашите деца са социални същества, раждат се сред хора и създават социални контакти с хора. Те имат нужда от общуване, обучение с живи хора, предаващи им емоции, чувства, предизвикващи към креативност. Шареният екран на съществуващите технологии привличат децата, но те губят връзката с реалния свят, затварят се в себе си, превръщат се в интровертни личности, губят интерес към околния свят. Ние не отричаме изцяло ползването на електронни устройства за децата, но не повече от 15 мин. на ден.

Защо да стартираме с чужд език толкова рано? Защото детето ще го възприеме като игра, ще се забавлява и няма да се замисля, дали го възпроизвежда правилно или не, както и при майчиния език. Това ще е един естествен процес на натрупване на знания.

Колкото по-късно едно дете започне да изучава чужд език, толкова по-силно се влияе от структурата на родния (българския) език. Съответно процесът на обучение върви по-трудно, защото детето прави асоциации с вече познатите структури на родния му език. За това оптималната възраст за чуждоезиков старт е 3-4 години.

Огромно внимание в тази възраст се отделя на фонетиката (начина на произнасяне). 3-4-годишните деца повече слушат, отколкото говорят. При тях върви своеобразен процес на натрупване на знания. Опитът показва, че в тази възраст децата много по-добре овладяват фонетиката на чуждия език отколкото в 5-6 годишна възраст. Мисленето на децата в тази възраст е конкретно-действено, затова те по-лесно запомнят конкретни думи, особено такива, които са свързани с тяхното ежедневие. Всички думи трябва да бъдат комуникативно значими за децата и онагледени (картинки, постери, играчки, истински плодове, зеленчуци – всичко, което е близко до детското ежедневие). И най-важното: тази вълшебна за децата игра трябва да бъде в  група;  тогава детето най-естествено ще натрупа знания.

И разбира се, възниква въпроса: Къде се предлага тази услуга?  Внимателно подхождайте към избора на Езиков център или занималня, където предлагат ранно чуждоезиково обучение.

Много е важна средата в която се провеждат заниманията, познанията на учителя за психологическите особености в тази ранна възраст, неговата креативност, търпение и не на последно място добрите му познания по чужд език.

Изучаването на чужд език в ранна възраст, в условия на естествено общуване е една добра възможност да се избегнат езиковите бариери в бъдеще. Бъдете търпеливи спрямо вашето дете. Не очаквайте то изведнъж да проговори на чуждия език, все пак и майчиният език го учим цял живот…

Не се плашете да дадете на детето си ранен старт в това начинание, то само ще ви бъде благодарно, защото след години с лекота ще може да усвои втори и даже трети чужд език.

 

Автор: Център за чужди езици „Оксиния“