От 1992 Детски езиков център ОКСИНИЯ организира групово обучение по чужд език(английски, немски) в общински и частни детски градини. Заниманията се провеждат два/три пъти в седмицата на територията на детската градина и услугата се заплаща от родителя на обучаваното дете.

Как“ Оксиния“ обучава децата?

Обучението започва от 2,5-3 годишна възраст и още от първите дни децата по естествен и много емоционален начин навлизат в езиковата приказка.

 • Процесът на обучение е спираловиден завършен цикъл, разделен на три междинни стадия:
  I група – обучение при 3-4 годишните с времетраене на заниманието 20 мин.;
  II група – обучение на 4-5, 5 годишни
  III-IV група – това са деца в предучилищна група- 5, 5-7 годишни, а заниманията им са 30 минутни
 • Децата се обучават в група от 8 до 25 , като количеството на децата в никакъв случай не води до нарушаване на качеството на усвояваните знания. Тази възраст предполага изключително групово обучение.
 • В заниманието се предлагат различни видове групови активности: дидактична игра, състезания, песен, стихче, работа на двойки, и т.н. , така че всяко дете да бъде въвлечено в езиковата игра.
 • Преподавателят говори само на чуждия език, като чрез онагледяване, движение, песни естествено въвежда новите думи, прости изречения, цели езикови структури.
 • Крайната цел на обучението е децата да преминат през трите спираловидни стадия ,свеждащи се до към 350 думи и изрази.
 • Децата, преминали предучилищния цикъл на обучение, смело усвояват писането и четенето в първи клас.

Защо децата да изучават чужд език в предучилищна възраст?

 • Децата усвояват майчиния си език бързо и ефективно, без да полагат никакви усилия.
 • Те успяват да усвоят по същия модел и чуждия език.
 • Психологическите изследвания показват, че колкото е по-ранна възрастта за началото на обучението по език , толкова по- лесна е за овладяване чуждата реч.
 • Езикът днес е етествено и необходимо знание дори и за малките деца.
 • Нашата практика доказва, че децата с говорни нарушения овладяват успешно звуковата система на чуждият език и пренасят правилното изговаряне на някои звукове в родната си реч.

Глобални цели на обучението по чужд език в предучилищна възраст

 • Да се стимулира у децата положително отношение към чуждия език чрез игрова мотивация.
 • Да се положат основите на правилното английско произношение и на специфичната английска звукова система.
 • Да се положи основа за изграждане на езикови умения и навици.

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ ДЕЦАТА ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ПО ГОДИНИ:

Цели на обучението по чужд език в 1-ва възрастова група (3-4 годишни)

 • В края на учебната година децата да усвоят на ниво пасивен речник елементарни командни изрази на английски език, както и да реагират правилно при вербализацията им.
 • Да умеят да разпознават вербално или не вербално картинни еквиваленти на английските думи, изучени през учебната година.
 • Да разбират и отговарят на въпроси с “Да “/”Не”- отговори или с една дума на английски език.
 • Да възпроизвеждат просто изречение по модел на учителя, като например: “Аз съм на….години.”; “Аз се казвам…..”; “Аз имам……”;” Това е…..”
 • Да разпознават и вербализират 3-4 основни цвята.
 • Да броят до 6 на чужд език в прав ред.

Цели на обучението по английски език във 2-ра възрастова група (4-5 годишни)

 • Да разпознават и назовават на чуждия език основните цветове.
 • Да участват в разиграването на опростени ролеви игри, като вербализират ролите си, следвайки модел на учителя.
 • Да разбират елементарно описание по картина и да отговарят на въпроси, свързани с нея.
 • Да говорят за личния си опит и личните си вещи, следвайки образец на учителя.
 • Да усвоят вербално- речеви структури, свързани с изразяване на моментни състояния и желания.
 • Да умеят да броят на английски език до 10.
 • Да назовават някои от дните на седмицата , сезоните на английски език.
 • Да правят опити за описание на познати предмети или играчки чрез подсещащи въпроси.
 • Да отговарят на въпроси,свързани със семейството и околните познати хора.

Цели на обучението по английски език в 3-та и Предучилищна възрастова група     (5-7 годишни)

 • Да умее да изразява моментното си настроение и състояние на английски език.
 • Да взема участие в различни игри, използвайки чуждия език. Да назовава сгради, места в града, професии.
 • Да назовава стаите, мебелите, местоположението им и дейности, свързани с тях.
 • Да вербализират езикови структури за описание на дневния си режим;дрехите, които носят; храната, която обичат и т.н.
 • Да брои до 20 и нагоре и да разпознава количествени множества на предмети. Адекватно да реагира и изпълнява разнообразни команди, включващи различни езикови структури.
 • Да умее да задава въпроси и да дава отговори, както и да следва инструкции на езика, свързани с темите по учебния материал.
 • Да съставя просто изречение, ( постепенно преминаване от непълни към пълни прости изречения), следвайки модел.
 • Да се запознае визуално и слухово с азбуката и звуците на чуждия език, като успява да прави разлика между тях.