⇒   Летни езикови програми за деца и ученици  – ЮНИ-ЮЛИ

Включване по всяко време за желан срок.

⇒   Летни езикови програми за възрастни