15 октомври стартират езиковите курсове за възрастни. Часовете се провеждат вечер, два или три пъти седмично по 2 учебни часа в зависимост от интензивността. СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ:

  1. обш английски, немски ( нива А1 – В1)
  2. разговорен английски, немски (нива А2-В2)
  3. бизнес английски  ( нива А2-В2)                                                                                 Групи от 3 до 6 обучаващи се.   Свържете се с нас за график и дати за входящи тестове (за изучавали езика).