От 1 октомври стртират курсовете по чужди езици за деца, ученици и възрастни.

За деца и ученици часовете се провеждат 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа на посещение.

За възрастни часовете се разпределят спрямо избраната програма.

Новите ученици в център Оксиния преди да бъдат определени в езиков курс, полагат тест или препитване.

Заплащането на обучението е по избор: 1. цялата учебна такса

2. на 2 годишни вноски

3. на 3 годишни вноски

4. на 4 годишни вноски.

Учебният пакет се заплаща допълнително.

Групи от 4 до 8 деца.  За възрастните групите са от 3 до 6 обучаващи се.

За пълна информация, заповядайте на място или се свържете с нас по телефона.