Английски за Възрастни.

Курсовете стартират от мес. октомври. Избирате присъствена форма в групи от 3 до 6 обучаващи се, или Онлайн в удобно за вас време.

Изучавалите езика полагат входящ тест за определяне на нивото.