ОБУЧЕНИЕ по ЧУЖД  ЕЗИК в УЧИЛИЩЕОбучение по чужд език в училище
Английски, Немски, Испански, Руски език с Езиков център Оксиния във вашето училище
Обучението се провежда на територията на вашето училище по график и съобразено с училищните смени
Интензивност: 2 пъти в седмицата по 1,5 учебни часа ( общо 90 учебни часа за година)
Нива: начинаещи и напреднали (нивото се установява след полагане на тест)
Допълнително: изпит за сертификат на университета Кейбридж
Цени:
1 вноска – 499 лв.
2 вноски: 265 лв+265 лв.
Учебен пакет:  79 лв.
УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО:
  • Деклариране на желание
  • Полагане на тест (безплатен, за сметка на Езиковия център)
  • Заплащане на избрана учебна такса и учебен пакет
  • Сключване на споразумение за условията на обучение
Езиков център ОКСИНИЯ е акредитиран от ОПТИМА (Българска асоциация за качествени езикови услуги), гарантиращ европейски стандарти в чуждоезиковото обучение.
Оценка на постигнатите знания:
1.  В продължение на учебния период всеки обучаващ се към Езиков Център Оксиния е задължен да полага тест след  изминат етап на обучение, а в края на учебната година се явява на изпит за оценка на постигнатите знания и преминаване на следващо ниво. При отсъствие на ученика от определената за тест дата (независимо от причината), той полага същия в извънучебно време по предварителна уговорка с преподавателя.
2. След полагане на годишен изпит, ученикът получава СЕРТИФИКАТ удостоверяващ нивото на постигнатите знания според Европейската Езикова рамка ( при  мин. 60%покриване на тестове от текущ контрол на знанията и годишен изпит  и над 80% посещаемост)
3. За малките ученици погането на изпита за престижния Сертификат Кеймбридж се провежда на територията на училището при сформирана група над 10 деца.
3.  Ученикът може да се яви на международен Изпит с цел придобиване на международен сертификат за ниво на владеене на език, като подготовката се осъществява в Езиков Център ОКСИНИЯ. Изпити: Cambridge Certificates –всички нива и IELTS.
Моля, свържете се с нас за стартиране на обучението във вашето училище.
Тел: 02/8762221,  0888720344
e-mail: oksinia_school@abv.bg