ЦЕНТЪР ЗА РАННО РАЗВИТИЕ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО

Програмата се осъществява в сутрешните часове, заниманията се провеждат по график. Децата могат да посещават както всекидневно , така и да идват само за определени занимания, подбрани спрямо техните нужди и желанията на родителите.

Заниманията се провеждат само в игрова форма, т.е. познавателните задачи се подават чрез игра, чрез която децата незабелязано се научават на всичко, което предлага нашата програма.
Всяко занимание включва богат познавателен материал, адаптиран към съответната възраст и възрастовите особености: ярка визуализация и аудиране – специално подбран музикален съпровод, показване на филмчета, картини; физически паузи, спомагащи за теоретичното запомняне на материала в движение; задължителни уроци за развиване на психическите процеси (памет, внимание, възприятие, мислене, въображение); логоритмика за стимулиране на говорния апарат; богато се използва природен материал – глина, пясък, камъчета, мидички…и др.
Заниманията се провеждат в група, което ще се отрази благоприятно на социалното развитие на детето.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯТА
При всяко посещение вашият малчуган :
◊ ще участва в игри, насочени на развитие на пеихическите процеси:внимание, памет, мислене, възприемане, въображение, реч.
◊ ще получава практически опит на сензорното развитие
◊ ще развива математически способности
◊ ще усвоява комлекси от физически упражнения, стимулиращи интелектуалното развитие
◊ ще развива творческия си потенциал чрез рисуване, апликация, лепене, конструиране.
◊ ще се учи да говори правилно
◊ ще се учи да мисли логично
◊ ще се учи да помни
◊ ще се учи да се съсредоточава
◊ ще се учи да брои
◊ ще се учи да бъде внимателен
◊ ще се учи да общува
◊ ще се учи да бъде самостоятелен
◊ ще научи необходимата информация за околния свят

РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – неразделна част на програмата за ранно развитие на детето
Вашето дете ще се потопи в чуждоезиковата среда и ще започне да усвоява чуждия език на подобие на майчиния. Програмата е съставена в игрова форма, близка до всекидневието на детето от съответната възрастова група. Детето ви ще развие положителна настройка спрямо чуждия език, ще придобие перфектно произношение, ще усвои готови разговорни и граматични модели по най-естествен начин.

НА НАШИТЕ ЗАНИМАНИЯ НИКОЙ И НИЩО НЕ НАЛАГА НА ДЕЦАТА.

ВСИЧКО СЕ ПРАВИ С ЦЕЛ ДЕТЕТО САМО ДА ПОЧУВСТВА, ОСЪЗНАЕ И ДОКОСНЕ СЪЗНАТЕЛНО СВОЕТО „АЗ“.

Детска Къща Оксиния

ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов №57

МАЛКАТА ЕЛИ РАЗКАЗВА ЗА СВОИТЕ ОТКРИТИЯ В ДЕТСКА КЪЩА ОКСИНИЯ