ПЯСЪЧНА ТЕРАПИЯ  (сух пясък и кинетичен пясък)                                    

„Най-често ръцете знаят по-добре как да разкрият това, с което разумът не може да се справи“ К.Г.Юнг

Пясъчната терапия – това е уникална възможност за изследване на вътрешния ни свят, усещане за свободно и безопасно самоизразяване,  появяващо се при общуване с психолога.
Пясъчната терапия дава възможност да изразиш това, за което недостигат думи, да видиш в себе си неща, за които не си подозирал.
Пресъздавайки своя свят от пясък, самостоятелно или с ваша помощ, детето се усеща вълшебник: той не се бои да променя, да разрушава старото и да строи ново. Може да бъдете сигурни: ако в пясъчното царство всичко е спокойно, значи и в душата на детето ви цари покой и хармония.
Главният принцип в пясъчната терапия е създаването на свободно и защитено пространство, в което детето може да изразява  и изследва своя свят, превръщайки своите преживявания в зрими образи.
Пясъчната игра — е най-органичния начин за детето да изрази своя свят и преживявания. Детето играе на това , на което го „боли“. Проигравайки своите емоции, детето само се лекува.
За децата пясъчната игра е начин да разкажат за проблемите си, да покажат страховете си и да ги изчистят, да се научат да овладяват емоционалното напрежение.
Детето не може, като възрастните,  да ни разкаже за своите притеснения, но той може да го направи с помощта на пясъчните картини
Пясъчната игра ще позволи на детето да се освободи от: 
–       Поведенчески нарушения
·         Конфликти и трудности във взаимоотношенията с възрастни (родители, възпитатели, учители) и връстници.
·         Психосоматични заболявания
·         Повишена тревожност
·         страхове
·         неврози
·         усложнения в семейните отношения (развод, поява на бебе, смърт и др. )
–        Трудности в адаптацията в нова социална среда (детска градина, училище)

С какво се различава пясъчната терапия от другите форми на терапия.
От другите форми на арт терапията, този процес се отличава с елементарността на манипулациите, възможност за създаване на нови форми, кратковременност на съществуването на създаваните форми, многократно създаване на нови сюжети, което оформя терапията, като определен ритуал … Създаването на  последователни пясъчни композиции отразява цикличността на психическия живот и динамиката на психическите промени.
В център Оксиния се работи с кварцов пясък в различни цветове и нюанси и с кинетичен пясък, който можете да закупите за игра в къщи. КУПИ ТУК   
вижте повече за кинетичния пясък ТУК