ИГРОВА ТЕРАПИЯ  

За да разберем децата и да намерим подхода към тях, трябва да погледнем на тях от гледна точка на развитието и да се опитаме да видим света през техните детски очи, припомняйки си, че някога и ние сме били деца. Най-голямата грешка е да ги възприемаме, като малки възрастни. Техният свят реално съществува и те разказват за него в играта. За разлика от възрастните, при които естествената среда на общуване е езикът, комуникацията; при децата тази среда е играта и разнообразните дейности.

Не е нужно детето да се учи да играе или да го караме да си играе. Това е един природен процес, който просто върви с детството. Децата играят спонтанно, с удоволствие, без да си поставят някаква цел. Играта е начинът, по който децата опознават околния свят, учат се да живеят в нашия свят, изграден от символи.

Игровата терапия — е най-естествената и ефективна форма за работа с деца, терапия чрез игра. Този психотерапевтичен подход помага на децата да отработят психическите проблеми и емоционално травмиращите преживявания или да изчистят поведенчески проблеми и трудности в развитието. В процеса на терапията детето започва по-добре да разбира чувствата си , развива се способността за вземане на собствени решения , повишава се самооценката и комуникативните навици.

Игровата терапия удовлетворява необходимостта на детето от физическа активност, чрез играта децата изразходват енергия, подготвят се за задълженията на големия човек, освобождават се от фрустрация, учат се на взаимодействие с други хора. Играта е мост между конкретната опитност и абстрактното мислене , и именно символичната

функция на играта е особено важна. Играта е възможност за детето да организира своята житейска опитност. С нея са свързани редките ситуации в живота на детето, когато то се усеща в пълна безопасност и може да контролира собствения си живот.

Чрез игрова манипулация на играчките, детето много по-адекватно, отколкото на думи, показва отношението към себе си, към възрастните, към събитията в живота.

Играта дава на детето инструменти за разрешаване на конфликти и изразяване на чувства.

Игровата психотерапия се провежда в присъствие на терапевта-психолог, който акцентира на проблемите, насочва и помага на детето да се справи с тях. Понякога терапевтът включва в играта и родителите, ако е необходимо да бъдат научени, как да играят с детето или да се подобри тяхното взаимодействие.

Игровата психотерапия ще помогне детето да се справи със следните проблеми:

·         агресивност

·         тревожност

·         страхове

·         ниска самооценка

·         страх от грешки

·         проблеми с ученето

·         проблеми при взаимоотношения с връстници

·         свръх емоционално напрежение.

·         преживявания, свързани с раздяла на родители, нещастни случаи и др.

В процеса на игровата терапия вашето дете ще:

·         се научи да се справя с психологически травми и текущи проблеми.

·         получи възможност да изрази, преодолее и реши проблемите си, травмите, натрупаните емоционални преживявания и трудности.

·         стане по-уверен

·         изразява своите емоции по адекватен и безопасен начин

·         стане по-добронамерено, спокойно, щастливо и жизнерадостно

Методът се използва както при групова терапия, така и при индивидуални сесии.