Арт-терапията е метод в психотерапията, в основата на който е заложено използването на художествени подходи и творчество, такива като рисуване, моделиране, музика, фотография, филми, книги, актьорско майсторство, създаване на истории и много други.

В процеса на  творческата работа човек  може да се прояви много по-ярко отколкото в речта или писането.

Фантазиите, които са изобразени на хартия или направени от глина, често подпомагат изразяването и разбирането на емоциите и преживяванията. В процеса на  творчеството   се ликвидира или занижава защитата, която  имаме при вербалното общуване.

Арт терапия  с деца

Арт-терапията на детето е с цел то да изрази своите страхове и чувства с помощта на моделирането, рисуването, конструиране от природни материали.

На малките деца им е доста трудно да формулират и изложат пред родителите проблемите, които ги тревожат.  Често те изразяват страховете си с обикновени изречения като: „Страх ме е , някой ще дойде през нощта и ще ме открадне“  когато попитате детето, кой е това, то не може да отговори, но успява да нарисува…

Арт-терапията е най- естествения начин  за разбиране на проблемите му.