ТЕАТРАЛНАТА  АРТ СТУДИЯ „Аз и светът“  не е просто развлечение за децата; това е инструмент за личностно израстване!

Програмата на нашата студия предлага емоционално-игрова форма. В нея са включени различни подходи за самореализация: ритъм, музика, мимика, поставяне на глас, правилен говор, импровизации, развиване на паметта и способността за концентрация; ролеви игри, включващи арт сесии, сценография с пясък (сух и кинетичен), приказни елементи, пантомима и др. Изработка на мини декори и костюми. И най-важното – фантазия, въображение, преодоляване на страховете и свобода в общуването! Изборът е ваш, и детето ще го оцени!

Работа с деца с помощта на  артистични средства за разкриване на вътрешния потенциал, стимулиране на творческия импулс и разширяване на познанието за себе си.

Работа с музика – пасивно (възприемане) и активно (изразяване)

Работа с цветове – асоциации, емоции

Ролеви игри – влизане в роля, ролята на Другия, изиграване

Чрез работата в театралната студията стимулираме целенасоченото творческо изразяване, мисленето извън шаблони и рамки, мислене в образи, звуци, цветове и емоции. Свързваме се с тялото си и оставяме то да ни води, за да достигнем до вътрешното си креативно ядро.

Заниманията се провеждат 1 път седмично по 60 мин.

ГРАФИК – СРЯДА 18.30-19.30