Комбинирани сесии за деца и родители, стремящи се към промяна и вътрешно развитие

КОМБИНИРАНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

ЗА ДЕЦАТА
Студията подкрепя подрастващите в пътуването им към себе си и другите, в избора:
Да преодоляват с повече увереност страховете и несигурността;
Да превръщат по-лесно неуспехите в ценен опит;
Да опознават себе си и градят пълноценни взаимоотношения с другите;
Да поемат отговорност за живота си и повярват в потенциала си да сбъдват мечтите си;
Да БЪДАТ себе си и… да се наслаждават на това!
Теми:
Кой съм аз?……Защо съществувам?…..А другите?….Те какво мислят за мен?…. Разбира ли ме някой?….Кои са мама и тати за мен? Как да се справя с…?….Ще постигна ли изобщо мечтите си?…Има ли смисъл?…Искам да…
ЗА МАМА И ТАТИ: Каква е моята роля тук и сега? Защо детето ми ме предизвиква? Как да трансформирам наложените ми модели на поведение? Детето – моят учител. Кога любовта е съзидателна и кога е разрушителна? Моите амбиции, страхове, желания. Скритите травми – тяхното осъзнаване.
Студия „Моята психея” е голямо предизвикателство и само хора с ясно намерение и готови да поемат рискове ще бъдат включени в него!
И така…..готови ли сте?
Най-голямата подкрепа е да изберем да подкрепим себе си!
Защото ако вие не изберете себе си, никой друг не би могъл да го стори вместо вас!
Сесиите се провеждат по предварителна заявка от квалифициран специалист по артистични психо-социални практики.