Кога родителите трябва да бъдат нащрек

(Имайте предвид, че дадените констатации са примерни и ако детето ви не изпълнява някои от двигателните модели, това не е причина за паника, просто обърнете внимание на вашия педиатър.)

 Умение  да пълзи
Когато детето постепенно се учи да пълзи, могат да се отбележат следните отклонения от нормите:

 1. Ако детето към края на 1-ия месец не може за миг да задържи главичката си когато е във вертикално положение.
 2.  Ако към края на 2-ия месец не може да приповдигне главичката си на 5 см от повърхността и да я задържи.
 3. Ако към края на 3-ия месец, лежейки по корем, не може да задържи главичката за 1 мин.
 4. Ако към края на 4-ия месец, лежейки по коремне не може да приповдигне тялото си, опирайки се на ръце.
 5.  Ако към края на 5-ия месец детето трудно се обръща самостоятелно от корем на гръб.
 6. Ако към края на 6-ия месец, лежейки по корем, не може да се протегне до играчка.
 7. Ако към края на 8-ия месец не може да пълзи назад.
 8. Ако към края на 9-ия месец не може да се обърне около оста си и да пълзи напред.
 9. Ако към края на 11-ия месец не може да пълзи на четири крака.

Умение за седеж
Трябва да обърнете внимание, ако:
1. Детето към края на 2-ия месец извършва несимитрични движения с ръчичките и крачетата.
2. Към края на 3-ия месец не може да задържи главичката си поне за половин минута във вертикално положение.
3. Към края на 4-ия месец главичката му се накланя назад, когато го вдигат от лежащо положение.
4.Към края на 5-ия месец несигурно държи главичката, особено в момента, когато го повдигат за ръчички от легнало положение.
5. Към края на 7-ия месец при поддръжка за ръце, не се опитва да седне.
6. Към края на 9-ия месец при седеж трудно поддържа равновесие или не може да се обърне около оста си.
7. Към края на 11-ия месец не може да седи с изправени крачета.

Умение за ходене
Трябва да се обърнете към лекар ако:
1. Към края на 4-ия месец, когато детето е държано във вертикално положение под мишниците, не се опитва да се опре на пръстчетата на краката.
2. Към края на 6-ия месец, намирайки се в същото положение не се опитва да потанцува.
3. Към края на 8-ия месец не може да стои за кратко време, като е подпомагано в поддържането.
4. Към края на 11-ия месец не се опитва да стои, задържайки се за стените на кошарката/легълцето.
5. Към края на 11-ия месец не може да се предвижва, държейки се за опора.
6. Към края на 12-ия месец не може да направи няколко крачки, държейки се за ръката на водещия.
7. Към края на 13-ия месец не може самостоятелно да стои за минимум 10 сек.
8. Към края на 15-ия месец не може свободно да измине 20 крачки.
9. Към края на 16-ия месец не тича свободно.
10. Към края на 20-ия месец не може без помощ да ритне топка.
11. Към края на 30-ия месец не може без помощ да слезне по стълбите.
12. Към края на 36-ия месец не може без подкрепа да се задържи на един крак.

Примерни  упражнения при ходене:
За деца във втората им година от живота. Първо полугодие:
– ходене към целта в права посока;
– ходене по пътечка (напр. Линолеум- ширина 25-30 см, дължина 2-3 м);
– по наклонена дъска, нагоре и надолу  (височина 10-15см, дължина 150-200 см);
– прекрачване на връвчица, лента, пръчка, поставени на пода, после на височина  5-10 см от пода;
– възкачване върху кутия и слизане от нея (10-15см).

През второто полугодие – ходене на групичка (5-7 човека) след възпитателя:
-един след друг;
-по двама за ръчичка ;
– в кръг;
-на зиг-заг, прескачайки пръчка, връвчица (височина 12-18 см от пода), минавайки през обръч;
-движение по пътечка  (ширина 25см);
-по наклонена дъска  (височина 15-20см, ширина 25см);
-по гимнастическа пейка  (за ръка с възпитателя );
– прескачане на пространство/канал между две кутии  ( разстояние 10см);
-възкачване върху кутия  (височина 15см);
-с предмет в ръцете.

За деца през 3 –та година. Първо полугодие:
-ходене в групичка с възпитателя в различни посоки;
-с прескачане на въже, пръчка, кубчета, обръч;
– на двойки ;
-в кръг, хванати за ръце ;
-в колона един след друг ;
-зиг-заг между предмети  (столчета, кубчета, кегли);
-по пътечка  (ширина 15-20 см);
-по наклонена дъска  (височина  25-30см, ширина 15-20см);
-с  прескачане на предмети  (височина 25-30см);
– пространства/канали (ширина 15 см).

Второ полугодие:
– ходене по гимнастическа пейка;
-в колона по един ;
-на пръстчета с предмет в ръцете;
-с промяна на темпото и ритъма ;
-със спиране и смяна на направлението;
-по извита връвчица, тухлички;
-с  прескачане на предмети (височина  25-30 см);
– канали (ширина 15см);
-по дървен труп (ширина 12 см);
-на място (крачка напред, настрани, назад в кръг).
Формиране на хватателните движения:
При формиране на осъзнати ХВАТАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ трябва да сте нащрек ако към края на:
1.  3-ия месец детето не се тегли с полуотворена ръчичка към червен предмет, намиращ се пред него;
2. 3-ия месец не разглежда ръчичките си;
3.  5-ия месец не може сигурно да протегне ръчичката към играчка;
4. 6-ия месец не може да хване кубче;
5.  8-ия месец не може да задържи копче между показалеца и палеца си;
6.  9-ия месец не се опитва самостоятелно да пие от чашка и да си сваля шапката, кърпичката от главата;
7. 12-ия месец не може да здържи в една ръка 2 малки кубчета или да подаде играчката;
8. 18-ия месец не може да построи кула от 3 кубчета;
9. 20-ия месец не може да чертае прави линии;
10. 24-ия месец не може да отвори капачка на буркан;
11. 33-ия месец не може внимателно да яде супа с лъжица;36-ия месец не може да налее вода в чашата.

Слух и зрение
Подозрения в нарушаването на  СЛУХА И ЗРЕНИЕТО могат да се появят, ако към края на :
1. 1-ия месец детето не следи с поглед малките отклонение на светлината от джобно фенерче, наляво и надясно;
2. 2-ия месец не реагира на звънче или дрънкулка, като ги следи с очички при движението им;
3. 3-ия месец не търси с очички откъде звъни звънчето;
4. 5-ия месец не спира да плаче, когато чува музика или пеенето на мама;
5. 6-ия месец уверено не реагира на шумолене на хартия, намираща се извън полезрението;
6. 7-ия месец не може да чука с кубче по масата;
7. 8-ия месец не се вслушва в разговора на възрастните;
8. 9-ия месец не може да сблъсква две кубчета, чукайки с тях;
9. 10-ия месец не хвърля играчките от масата;
10. 12-ия месец не проявява интерес към автомобилите;
11. 15-ия месец не се опитва да открие играчка скрита пред очите му;
12. 24-ия месец не може да отличи предмет за ядене от играчка;
13. 32-ия месец не може да подреди кубчета в права линия.

Развитие на речта
Признаци за нарушения в развитието на речта ако към края на :

 • 1-ия месец  детето никога не плаче преди кърмене;
 • 4-ия месец не се усмихва ако му обръщат внимание;
 • 5-ия месец не произнася отделни звуци или срички (га-га, ба-ба), не се опитва, намирайки се на ръчички при мама, да търси с очи предметите, които тя назовава (Къде е тати?);
 • 4. 7-ия месец не се опитва да привлече внимание към себе си с определени звуци;
 • 9-ия месец не може да повтори след възрастния осем различни звукосъчетание, срички;
 • 6. 10-ия месец не може да кима с главичка при съгласие или несъгласие или да помаха с ръчичка за довиждане;
 • 7. 12-ия месец не може да произнесе нито една дума, не се заслушва в музика, не може да изпълни най-обикновена молба (донеси топката);
 • 15-ия месец не може адекватно да използва думите мама и тати;
 • 9. 20-ия месец не може да произнесе 6 осмислени думи;
 • 20-ия месец не може да посочи частите на тялото, които му назовава възрастен;
 • 29-ия месец не намира разлика между думите малък/голям;
 • 36-ия месец не може да определи, коя линия от три е най-дългата.
 • 37-ия месец не може да отговори на въпрос как се казва- име и фамилия.

Развитие на детето в социален аспект
Обърнете се към лекар, ако детето ви към края на:

 • 1-ия месец не спира да плаче, когато мама го прегръща или го слага на гърдата си;
 •  2-ия месец не поглежда майка си, когато тя му говори;
 • 3-ия месец не се усмихва, когато го приближава човек , който му говори и му се усмихва;
 • 4-ия месец не изразява радост, когато се заиграват с него;
 • 5-ия месец не спира да плаче, когато го заговарят, не различава доброжелателност и недоволство,в тона и мимиката;
 • 6-ия месец не протяга ръчички към възрастния, за да го вземе на ръце;
 • 7-ия месец не се гушка в мама или близък човек;
 • 9-ия месец не се стряска и не се притеснява от непознати хора, не се опитва да се скрие или не се сърди, когато му отнемат играчката;
 • 10-ия месец не повтаря или не имитира действие, което предизвиква смях у другите;
 •  11-ия месец не си придържа чашата при пиене или сам не може да схруска бисквитка;
 • 12-ия месец не може самостоятелно да ползва лъжица при ядене и не прави физиономии, когато види отражението си в огледало;
 • 15-ия месец не може да играе на топка с мама, не може самостоятелно да държи чаша и да пие от нея;
  13. 19-ия месец не си играе с мечето или куклата;
 • 20-ия месец не може сам да си обуе чорапките, обувките, да си сложи шапка;
  15. 21-ия месец не може подражавайки на мама да изпълнява някои действия отдомакинството;
 • 24-ия месец не може да си измие и избърши ръцете;
 • 29-ия месец не може с думи да поиска храна;
 • 30-ия месец не може самостоятелно да яде с лъжица;
 • 34-ия месец не може да говори за себе си, използвайки местоимението АЗ, не може самостоятелно да се облече, не отговаря своевременно на повика за тоалетна.