Тестове за ниво на развитие на речта

Начало/Детски център/Логопед/Тестове за ниво на развитие на речта
Тестове за ниво на развитие на речта2018-08-16T13:16:21+00:00
Какво трябва да умее детето

Какво трябва да умее детето?

Какви са нормативните показатели на речевото развитие при децата.

Тест за ранна предучилищна възраст

Тест ранна и предучилищна възраст

Разберете дали детето се нуждае от консултация с психолог или логопед

Кога трябва да сме нащрек

Кога трябва да сме нащрек

Разберете какви са симптомите при нарушение на някои от нормативите

Една от причините, задържащи правилното развитие на речта и звукопроизношението е вредния навик на възрастните да разговарят с децата, имитирайки тяхната неправилн аартикулация (вакче вм. влакче, либа вм. риба и т.н.).
Една от причините за изопачена артикулация в детската реч е наличието на неправилен речеви модел на обкръжаващата среда на детето (неясно, изопачено или бързо произнасяне на думи, без визуален контакт с детето), диалектна реч, говорене на няколко различни езици в ранното детство. Една от причините за задържащото се речево развитие е липсата на внимание от страна на родителите към неправилното детско произношение или езиково развитие.
ОБЪРНЕТЕ  ВНИМАНИЕ!
Много често децата, които говорят „лошо“ за стандартите на своята възраст също се хранят зле. Като правило за тях е много трудно да сдъвчат ябълка или морков, още по-затруднено-месо. Същото е предизвикано от слабостта на челюстните мускули, което води до задържане на развитието на артикулационния апарат. Затова задължително карайте децата да дъвчат сухари, цели плодове и зеленчуци, хляб с коричка, месо. За да се развият мускулите на бузите и езика, покажете на детето как да жабурка устата си. Научете го да надува бузите и да задържа въздуха, като надува ту едната буза, ту другата.Не забравяйте да развивате и фината моторика, т.е. детето трябва много да работи с непослушните пръстчета. Колкото и трудно да ви се струва, карайте вашето дете само да закопчава копчетата си, да завързва обувките, да навива ръкавите. Полезно е да започва тези упражнения не от собствените дрехи, а да „помага” на куклите или даже родителите.
Колкото по-гъвкави стават детските пръстчета, толкова по-ясен става езикът на детето.
Много е полезно в тази възраст детето да моделира. Само че не оставяйте детето само с пластелин, за да избегнете желанието да го опита на вкус.
Някои майки се страхуват да дават на децата ножици: ако промушнете вашите пръсти заедно с детските и изрежете заедно фигурки, ще се получи много добро упражнение.

Норма за усвояване на звуковете  (по години)

Възраст: 1-2 год. 2-3 год. 3-4 год. 4-5 год. 5-5,5 год.
Звукове А О Е
И Ъ У
П Б М
Ф В
Т Д Н
К Г Х Й
С З Ц Ш Ж
Ч Щ
Л
Р

ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВА НА РЕЧЕВО НАРУШЕНИЕ

  • Различни вътрешно утробни патологии (токсикоза при бременност, вирусни и ендокринни заболявания, травми, несъвместимост на кръвта по резус-фактор  и др. )Най-сериозните нарушения в езиковото и артикулационно развитие настъпват при патологични състояния на бременността  в периода между 4 седмица до 4 месец.
  • Травми при раждане и асфиксия (недостатъчност на кислород в мозъка вследствие на нарушаване на дишането), което води до вътрешночерепни кръвоизливи.
  • Различни заболявания в първите години от живота на детето, усложнения след ваксиниране.
  • Травми на черепа, съпроводени от сътресение на мозъка.
  • Наследствени фактори. При тези случаи речевото нарушение е само част от общото нарушение на нервната система, в съчетание с интелектуална и двигателна недостатъчност.
  • Неблагоприятни социално-битови условия, водещи до липса на педагогичен подход, нарушаване на емоционално-волевата сфера и дефицит в развитието на речта.

Полезни съвети

Go to Top