Колко голямо трябва да бъде детето, за да успее логопедът да разбере дали има нещо нередно в езиковото му разитие? Как той може да разбере бебешкото бърборене на 2-годишното ми дете, като аз самия/самата понякога имам затруднения? 

Професионалната подготовка на логопеда гарантира, че той би могъл да прецени на какво ниво е езиковото развитие на детето още в ранна детска възраст (от 0 до 3 години). Ако имате подозрения, че детето ви не успява да се изразява свободно за своята възраст (погледнете какви са етапите на езиковото развитие), не се колебайте да потърсите среща с логопед. Посредством разнообразни игри специалистът съставя цялостна картина за досегашния напредък на мъника в превземането на думите и изреченията. Една такава навременна среща може да ви спести много главоболия на по-късен етап, тъй като, веднъж настанили се в речта на детето, затрудненията остават там. Ако пък се окаже, че нещата се случват по правилния начин, тази среща би могла да сложи край на тормозещото ви съмнение.

Няма ли затрудненията да се оправят с годините, няма ли детето да ги ‘израстне’?

Понякога това е възможно, но много, много рядко. Най-често обаче проблемът е като вик на турист в планината през зимата –предизвиква лавина, която причинява повече щети и трудности от това просто да стигнем до туриста и да му покажем как да се движи тихо и внимателно в опасната зона, каквато мярка би била работата с логопед. При установяване на какъвто и да било затруднение, трябва да се подходи разумно и детето да бъде подпомогнато в тези тежки за него моменти вместо да бъде оставено само да се лута в неизвестното.

Кога може да започне целенасочена работа с логопед?

Консултацията с логопед може да се случи още на възраст 2-3 години, а целенасочена работа с логопеда може да има след навършване на 3 години. Заради особеностите на тази възраст е добре детето да бъде включено в групова форма на занимание, като това не отхвърля и възможността за индивидуални занимания с него. Видът и тежестта на затруднението са решаващи фактори за избор на план на действие. С напредването на годините детето се научава на по-добър самоконтрол, което подпомага в голяма степен логопедичната работа. Това е и причината предучилищната възраст (3-7 години) да се счита за изключително благоприятен период за такъв вид намеса.

Какво се случва, ако логопедичната терапия започне след предучилищна възраст?

След 6-7 годишна възраст детето е натоварено с нови ангажименти и задължения, с нов начин на живот. Генералната промяна в отношението към света, както и на света към детето при постъпване в училище, го натоварват и именно тогава нестабилните структури в къщичката на мъника могат да нанесат големи щети. Усвояването на процесите писане и четене са изпитание за досегашното развитие на детето и при положение, че то вече има изявени проблеми в обработката на словесна информация, има голяма опасност те да се задълбочат точно в тези нови умения. Като последствия това води до нежелание за ходене на училище, спад на мотивацията за учене и изграждане на цялостна негативна представа за обучението. Друг проблем, с който трябва да се справи логопедичната терапия в тази възраст, е дългият период, през който детето е упражнявало грешни начини за говорене и оформяне на изказа. С годините това ги прави по-устойчиви и трудни за промяна.
Тези два проблема лесно могат да бъдат избегнати, ако логопедичните занимания започнат още преди постъпването на детето в училище.

Какви са прогнозите за преодоляване на проблемите в езика на детето?

Отговорът на този въпрос е строго инидивидуален и зависи от множество фактори – вида и тежестта на трудностите, темперамента на детето, анатомичните особености на неговата уста, каква е семейната обстановка, как говорят хората около детето. Голяма част от тези влияния могат да се моделират в някаква степен от родителите, докато други са непроменими.

Как можем ние, родителите, да помогнем?

Най-вече с неизчерпаема любов и търпение към малките принцеси и юнаци. Вашата подкрепа е най-значима за детето и определя в голяма степен качествените резултати от съвместната ви работа с логопеда. Не се притеснявайте да включите детето в занимания по чужд език. Новите звукове в чуждия език спомагат за по-бързото усояване на гъвкавата същност на езика, както и способността за разпознаване на фините разлики между отделните звукове както в българския, така и в чуждия език. Подпомага се и развитието на артикулационния апарат с тренировки на мускулчетата на езика и устата. Децата са емоционално увлечени в опознаването на явлението език именно чрез играта с върволиците от чужди думи и изрази.

Ето и няколко препоръки, които обобщават тази ваша роля:

1. Доверете се на логопеда. Вашето усещане за хората се пренася и у мъниците. Позволете на логопеда да опознае детето ви и да му помогне.
2. Изпълнявайте „домашните” заедно с детето. Логопедичната работа се базира на много тренировки и упорита употреба на новопридобитите умения. Не очаквайте, че едно или две посещения седмично при логопеда с времетаене 45 минути могат да преборят старите навици, използвани 168 часа седмично. Затова и логопедът ще ви даде насоки как да продължите вкъщи започнатото в неговия кабинет. Това няма да са обемни и трудни задачи, а просто няколко кратки игри и упражнения, които да извършвате веднъж на ден. Вашата ангажираност с усилията на детето ще го мотивират по-силно за активно участие в работата.
3. Бъдете търпеливи. Не превръщайте работата вкъщи в тормоз, а правете забележките чрез правилно повтаряне от ваша страна.
4. Четете стихчета и приказки, пейте песни. Така не само обогатявате речника на детето, но и прекарвате забавно времето си заедно.
5. Изслушвайте разказите за дневните преживявания на детето. Така то ще се чувства значимо и ще изгради желание за общуване не само с вас, но и с другите около себе си.
6. Не бъдете строг настойник спрямо него, а искрен и доброжелателен приятел, който се интересува и споделя детските ми изживявания.
7. Споделяйте своите притеснения. Вашите наблюдения, въпроси и предложения са добър шанс за специалиста да вникне по-добре в спецификата на трудностите на детето.
8. Бъдете коректни спрямо специалиста. При закъснения или необходимост от отлагане на заниманието задължително уведомете логопеда. Разчитайте, че вие също ще бъдете своевременно уведомени при невъзможност за среща от страна на специалиста.