Кога да се допитаме до логопедЧесто задаван от родителите въпрос и за съжаление не по често получаван отговор, че това се прави към 5 годишна възраст. Воден от тези заблуди родителят пропуска важни за развитието на речта години., когато може активно да се помогне, да се обогати речниковия запас, да се формират артикулационните движения, необходими за поставяне на звукове, да се развие фразовата реч и да се подготви детето към писане и четене.

В психологията има понятие  «сензитивен период», т.е. най-благоприятното време за развитие на определени функции или човешки способности.

За речта това е периодът преди да се навършат 5 години. И логопедичните сесии ще бъдат най-полезни за по-нататъшното развитие на детето.

  • Първата среща с логопеда може да осъществите още преди първата година, когато специалистът  ще обърне вашето внимание на възможностите на детето да възприема и реагира на околната среда и реч. За навременно стартиране на речта на детето родителят трябва да е запознае как започва този процес и какви психологически функции е необходимо да се развиват през първата година.  Наличието на артикулационен апарт не е достатъчен едно дете да проговори. Човешката реч е резултат на дейността на различни зони на мозъчната кора, отговарящи за речевите функции: една за възприемане на речта; друга за възпроизвеждане и контрол на артикулационната система.

Логопедът ще подскаже на родителите как да общуват с детето за да се запълва речниковия му запас; ще ви научи на лесни игри и масажи, които ще стимулират моториката на пръстите и на цялото тяло, ще развиват вниманието и детското възприемане.

  • Следващата среща при логопеда ще е добре да се направи към три годишна възраст, когато детето вече формира фразовата реч. Тогава логопедът ще ви посъветва, какви задачи да изпълнявате с детето за развиване на фразовата реч и обогатяване на речниковия запас. В тази възраст може  се определят и някои нарушения , свързани с произнасянето на сложни за артикулацията съгласни , което ще изиска навременна работа с логопед.   И не забравяйте, че за хармоничното развитие на детето е необходимо общуване със себеподобни.
    •  Следващият важен етап за консултация с логопед е между 4-5 години, когато се усъвършенства речевото произношение. На този етап активно се развива монологичната реч. Важен етап за развитие на речта е формиране на начални навици на звуков и сричков анализ, което подготвя детето към ограмотяване.

Не се притеснявайте да се обърнете към логопед, ако имате въпроси или съмнения относно речевото развитие на вашето дете. Колкото по-рано направите това, толкова по успешно детето  ще се справя в училище.

• В детска къща Оксиния логопедът винаги работи съвместно и с детски психолог, като този тандем спомага за ранно диагностициране.