СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ в ЕЗИКОВ и ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ОКСИНИЯ            

Настоящите програми са подходящи за млади хора, които желаят да изявят своите способности в областта на образованието и услуги свързани с отглеждането и възпитанието на деца.
 

Участието в ПРОГРАМИТЕ  е по избор:

  1. Краткосрочна-лятна – от 1 до 3 месеца  
  2. Дългосрочна – 1 година
 
Стажантите ще имат възможност не само да се запознаят с функционирането на център Оксиния отблизо, но и активно да участват в различните дейности, да поемат отговорности и реализират идеи.  Така те ще придобиват знания и опит, които ще определят бъдещия им избор.  Стажът предвижда период на обучение и адаптация, след което на стажанта му гласуват различни отговорности, като втория период е платен. На успешно изявилите се по време на стажа  предлагаме работа в един весел и креативен колектив.
 

ПРОГРАМИ и изисквания:

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР
  1. Учител ранно чуждоезиково обучение
Изисквания: педагогически профили с  високо ниво на владеене на чуждия език: английски, немски, френски, руски

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР

2. Детски логопед / психолог
Изисквания: студенти  IV курс или магистърска степен по специалността; завършили специалисти;
3. Педагог в занималня ( с английски език)
Изисквания: студенти или завършили педагогически профили; може да се включат кандидати  с други специалности. 
4. Педагог-аниматор за провеждане на детски празници, рождени дни
 
Главното изискване за всички кандидати е да 
обичат децата, да са търпеливи, креативни и усмихнати.
 
Моля, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на:
oksinia_school@abv.bg
ще се свържем със всички кандидати и ще ги поканим на интервю.