Регистрация за Изпитите на Cambridge English
Моля, изберете вида изпит, който желаете да положите: *
Моля, изберете вид изпит
2. Къде се подготвяте за изпит: *
Моля, изберете вида на подготовката Ви
Наименование на центъра/училището:
Invalid Input
Моля, напишете на латиница имената си така, както искате да бъдат изписани на оригиналния сертификат:
Име (на латиница): *
Моля изпишете името си на латиница
Презиме (на латиница):
Invalid Input
Фамилия (на латиница): *
Моля, изпишете фамилията си на латиница
Дата на раждане (дд/мм/гг): *
Моля, изпишете дата на раждане
Пол: *
Моля, изберете пол
Данните са попълнени от (име): *
Моля напишете име
Телефон за връзка:
Invalid Input
Мобилен: *
Моля, напишете мобилен номер
e-mail адрес: *
Моля, въведете валиден e-mail
Ще платя таксата ( до 3 дни след регистрацията): *

Моля, изберете начин за плащане

 

Общи условия:

1. Давам съгласието си според новите правила за явявавне на изпит на Университета Кеймбридж да ми бъде направена снимка в деня на устната и/ или писмената част на изпита. Съгласен съм тази снимка да се съхранява на защитения Cambridge ESOL Results Verification уебсайт, както и че снимката ще се предоставя единствено на организации / физически лица, на които лично мога да дам разрешение да проверят получения резултат.

2. Приемам условията на Университета Кеймбридж (Cambridge ESOL) , както и Регламента на изпитен център АВО-Бел

3. Давам съгласието си на ЕЦ Оксиния/ AВO-Бел да приеме и предостави моите лични данни на Университета Кеймбридж с цел администриране на изпита.

4. Информиран съм, че Университетът Кеймбридж е притежател на правата за всички изпитни въпроси и материали. Всички изпитни материали са собственост на Университета Кеймбридж и не се връща

Съгласие и информираност: *
Задължително поле