Продължаваме и през февруари! За деца от 3 до 18 години.  Кога? - две поредни съботи и недели - 17, 18 и 24, 25 февруати от 8:00ч. до 17:00ч. Къде? - Витоша, Офелии, Ветровала. За повече информация и записвания, моля обърнете се към нас на телефони 02/ 876 22 21, 02/ 974 44 71 и 0887 888 399.