СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ през мес. ОКТОМВРИ - ТУК