Ранна възраст

1.       Реагира емоционално на познат глас (от 4 мес.) 
        Да       Не

2.       Смее се в отговор на някои познати звуци (дрънкалки и музика, от 5мес.) 
        Да       Не

3.       Опитва се да възпроизведе нови звуци (нечленоразделни като „гу-гу, агъ“  и др. от 7 мес.) 
        Да       Не

4.       Започва да се движи, когато чуе музика. (от 8 мес.) 
        Да       Не

5.       Спира  на място или се спира за кратко, когато му кажат „не/недей”, „почакай”. (от 9 мес.) 
        Да       Не

6.       Изпълнява определени действия при поискване (напр.на „хей ръчички” започва да пляска, от 9 мес.) 
        Да       Не

7.       Понякога повтаря познати думи. (мама, тати, баба, от 9 мес.) 
        Да       Не

8.       При произнасяне на често споменавани думи (членове на семейството, части на тялото, познати предмети) поглежда към тях. (от 9 мес.) 
        Да       Не

9.       Опитва се да възпроизведе серия от речеви звукове с определена интонация и ритъм. ( от 1 годинка) 
        Да       Не

10.     При молба изпълнява познати действия с даден предмет ( „карай количката”, „целуни мечето” – взима предмета и изпълнява действието, от 1 годинка) 
        Да       Не

Ако повече от отговорите са „Не” – имате нужда от консултация със специалист- психолог и\или логопед.


Предучилищна възраст (5-6 год.)
1. Повтаряне на думи (5-6) и изречение след възрастен:

 • Повтаря правилно (а)

 • Има нужда от напомняне (б)

 • Забравя/променя последната дума, размества думите  (в).

2. Съставяне на разказ по сюжетна картинка или по серия сюжетни картинки:

 • Подробен пълен разказ, съответстващ на сюжета на картинката, като думите са съгласувани по род, число и време  (а)

 • Беден речников запас, неразбиране на сюжета, липса на причинно-следственивръзки, неправилно съгласуване по род, число и време (б)

 • Не може да състави разказ (в).

3. Назоваване на категории предмети по картинка (превозни средства, плодове, зеленчуци, оръдия на труда, училищни принадлежности и т.н.):

 • назовава (а)

 • заменя имената на предметите с описание на действието, което се извършва с дадения предмет или с характерен звук, който издава (пр. чаша- пие, чиния- яде, кола- бръм и т.н.) (б)

 • не може да назове предметите (в).

4. Разбиране и назоваване на частите на тялото (нос, очи, уши, уста, вежди, шия, коса, ръце, крака и т.н.)

 • назовава и показва (а)

 • само показва (б)

 • не назовава и не показва (в).

5. Изпълнение на прости/ сложни инструкции:
Сложи молива на масата. Вземи молива
 от масата и го сложи под кутията. Надя взе молива на Ники. Чий е този молив? Мухата е по-голяма от слона. Слонът е по-голям от мухата. – Кое изречение е вярно?

 • Дава правилни отговори  (а)

 • Дава отговор след допълнително обяснение  (б)

 • Не може да даде правилен отговор (в).

Ако детето Ви при изпълнение на задачите отговаря на пункт  б, в – Вие имате нужда от  логопед!