Кога родителите трябва да бъдат нащрек

(Имайте предвид, че дадените констатации са примерни и ако детето ви не изпълнява някои от двигателните модели, това не е причина за паника, просто обърнете внимание на вашия педиатър.)

 

Умение  да пълзи 
Когато детето постепенно се учи да пълзи, могат да се отбележат следните отклонения от нормите:

1. Ако детето към края на 1-ия месец не може за миг да задържи главичката си когато е във вертикално положение. 
2. Ако към края на 2-ия месец не може да приповдигне главичката си на 5 см от повърхността и да я задържи.

3. Ако към края на 3-ия месец, лежейки по корем, не може да задържи главичката за 1 мин.

4.Ако към края на 4-ия месец, лежейки по коремне не може да приповдигне тялото си, опирайки се на ръце. 
5. Ако към края на 5-ия месец детето трудно се обръща самостоятелно от корем на гръб.

6.Ако към края на 6-ия месец, лежейки по корем, не може да се протегне до играчка.

7. Ако към края на 8-ия месец не може да пълзи назад.

8. Ако към края на 9-ия месец не може да се обърне около оста си и да пълзи напред. 

9. Ако към края на 11-ия месец не може да пълзи на четири крака.

Умение за седеж 
Трябва да обърнете внимание, ако:  
1. Детето към края на 2-ия месец извършва несимитрични движения с ръчичките и крачетата.

2. Към края на 3-ия месец не може да задържи главичката си поне за половин минута във вертикално положение.

3. Към края на 4-ия месец главичката му се накланя назад, когато го вдигат от лежащо положение.  

4.Към края на 5-ия месец несигурно държи главичката, особено в момента, когато го повдигат за ръчички от легнало положение.

5. Към края на 7-ия месец при поддръжка за ръце, не се опитва да седне.  

6. Към края на 9-ия месец при седеж трудно поддържа равновесие или не може да се обърне около оста си.
7. Към края на 11-ия месец не може да седи с изправени крачета.  

Умение за ходене 
Трябва да се обърнете към лекар ако: 
1. Към края на 4-ия месец, когато детето е държано във вертикално положение под мишниците, не се опитва да се опре на пръстчетата на краката.  

2. Към края на 6-ия месец, намирайки се в същото положение не се опитва да потанцува.  

3. Към края на 8-ия месец не може да стои за кратко време, като е подпомагано в поддържането.

4. Към края на 11-ия месец не се опитва да стои, задържайки се за стените на кошарката/легълцето.

5. Към края на 11-ия месец не може да се предвижва, държейки се за опора.

6. Към края на 12-ия месец не може да направи няколко крачки, държейки се за ръката на водещия.  

7. Към края на 13-ия месец не може самостоятелно да стои за минимум 10 сек.  
8. Към края на 15-ия месец не може свободно да измине 20 крачки.  

9. Към края на 16-ия месец не тича свободно.  

10. Към края на 20-ия месец не може без помощ да ритне топка.  

11. Към края на 30-ия месец не може без помощ да слезне по стълбите.  

12. Към края на 36-ия месец не може без подкрепа да се задържи на един крак.  

Примерни  упражнения при ходене:
За деца във втората им година от живота. Първо полугодие: 
- ходене към целта в права посока; 

- ходене по пътечка (напр. Линолеум- ширина 25-30 см, дължина 2-3 м); 
- по наклонена дъска, нагоре и надолу  (височина 10-15см, дължина 150-200 см); 
- прекрачване на връвчица, лента, пръчка, поставени на пода, после на височина  5-10 см от пода; 
- възкачване върху кутия и слизане от нея (10-15см).

През второто полугодие – ходене на групичка (5-7 човека) след възпитателя: 
-един след друг; 
-по двама за ръчичка ; 
- в кръг; 
-на зиг-заг, прескачайки пръчка, връвчица (височина 12-18 см от пода), минавайки през обръч; 

-движение по пътечка  (ширина 25см); 
-по наклонена дъска  (височина 15-20см, ширина 25см); 
-по гимнастическа пейка  (за ръка с възпитателя ); 
- прескачане на пространство/канал между две кутии  ( разстояние 10см); 
-възкачване върху кутия  (височина 15см); 
-с предмет в ръцете.

За деца през 3 –та година. Първо полугодие: 
-ходене в групичка с възпитателя в различни посоки;

-с прескачане на въже, пръчка, кубчета, обръч;

- на двойки ;     
-в кръг, хванати за ръце ; 
-в колона един след друг ; 
-зиг-заг между предмети  (столчета, кубчета, кегли); 
-по пътечка  (ширина 15-20 см); 
-по наклонена дъска  (височина  25-30см, ширина 15-20см); 
  прескачане на предмети  (височина 25-30см); 
- пространства/канали (ширина 15 см).

Второ полугодие:

- ходене по гимнастическа пейка; 
-в колона по един ; 
-на пръстчета с предмет в ръцете; 
-с промяна на темпото и ритъма ; 
-със спиране и смяна на направлението; 
-по извита връвчица, тухлички; 
  прескачане на предмети (височина  25-30 см); 
- канали (ширина 15см); 
-по дървен труп (ширина 12 см); 
-на място (крачка напред, настрани, назад в кръг). 
Формиране на хватателните движения:

При формиране на осъзнати ХВАТАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ трябва да сте нащрек ако към края на:  
1.  3-ия месец детето не се тегли с полуотворена ръчичка към червен предмет, намиращ се пред него;

2.  3-ия месец не разглежда ръчичките си; 
3.  5-ия месец не може сигурно да протегне ръчичката към играчка
;

4. 6-ия месец не може да хване кубче; 
5.  8-ия мес
ец не може да задържи копче между показалеца и палеца си;
6.  9-ия месец не се опитва самостоятелно да пие от чашка и да си сваля шапката, кърпичката от главата;

7. 12-ия месец не може да здържи в една ръка 2 малки кубчета или да подаде играчката; 
8. 18-ия мес
ец не може да построи кула от 3 кубчета;

9. 20-ия месец не може да чертае прави линии;

10. 24-ия месец не може да отвори капачка на буркан;

11. 33-ия месец не може внимателно да яде супа с лъжица;

12. 36-ия месец не може да налее вода в чашата.

Слух и зрение

Подозрения в нарушаването на  СЛУХА И ЗРЕНИЕТО могат да се появят, ако към края на :  
1. 1-ия месец детето не следи с поглед малките отклонение на светлината от джобно фенерче, наляво и надясно; 
2. 2-ия месец не реагира на звънче или дрънкулка, като ги следи с очички при движението им; 
3. 3-ия месец не търси с очички откъде звъни звънчето; 
4. 5-ия месец не спира да плаче, когато чува музика или пеенето на мама; 
5. 6-ия месец уверено не реагира на шумолене на хартия, намираща се извън полезрението; 
6. 7-ия месец не може да чука с кубче по масата;

7. 8-ия месец не се вслушва в разговора на възрастните; 
8. 9-ия месец не може да сблъсква две кубчета, чукайки с тях; 
9. 10-ия месец не хвърля играчките от масата;

10. 12-ия месец не проявява интерес към автомобилите;

11. 15-ия месец не се опитва да открие играчка скрита пред очите му;

12. 24-ия месец не може да отличи предмет за ядене от играчка;

13. 32-ия месец не може да подреди кубчета в права линия.

Развитие на речта 
Признаци за нарушения в развитието на речта ако към края на :  

1. 1-ия месец  детето никога не плаче преди кърмене;

2. 4-ия месец не се усмихва ако му обръщат внимание;

3. 5-ия месец не произнася отделни звуци или срички (га-га, ба-ба), не се опитва, намирайки се на ръчички при мама, да търси с очи предметите, които тя назовава (Къде е тати?);
4. 7-ия месец не се опитва да привлече внимание към себе си с определени звуци;

5. 9-ия месец не може да повтори след възрастния осем различни звукосъчетание, срички; 
6. 10-ия месец не може да кима с главичка при съгласие или несъгласие или да помаха с ръчичка за довиждане; 
7. 12-ия месец не може да произнесе нито една дума, не се заслушва в музика, не може да изпълни най-обикновена молба (донеси топката);

8. 15-ия месец не може адекватно да използва думите мама и тати; 
9. 20-ия месец не може да произнесе 6 осмислени думи;

10. 20-ия месец не може да посочи частите на тялото, които му назовава възрастен; 
11. 29-ия месец не намира разлика между думите малък/голям;

12. 36-ия месец не може да определи, коя линия от три е най-дългата.

13. 37-ия месец не може да отговори на въпрос как се казва- име и фамилия.

Развитие на детето в социален аспект

Обърнете се към лекар, ако детето ви към края на:

1. 1-ия месец не спира да плаче, когато мама го прегръща или го слага на гърдата си; 
2. 2-ия месец не поглежда майка си, когато тя му говори;

3. 3-ия месец не се усмихва, когато го приближава човек , който му говори и му се усмихва; 
4. 4-ия месец не изразява радост, когато се заиграват с него;

5. 5-ия месец не спира да плаче, когато го заговарят, не различава доброжелателност и недоволство,в тона и мимиката;

6. 6-ия месец не протяга ръчички към възрастния, за да го вземе на ръце;

7. 7-ия месец не се гушка в мама или близък човек;

8. 9-ия месец не се стряска и не се притеснява от непознати хора, не се опитва да се скрие или не се сърди, когато му отнемат играчката;

9. 10-ия месец не повтаря или не имитира действие, което предизвиква смях у другите; 
10. 11-ия месец не си придържа чашата при пиене или сам не може да схруска бисквитка; 

11. 12-ия месец не може самостоятелно да ползва лъжица при ядене и не прави физиономии, когато види отражението си в огледало;

12. 15-ия месец не може да играе на топка с мама, не може самостоятелно да държи чаша и да пие от нея; 
13. 19-ия месец не си играе с мечето или куклата;

14. 20-ия месец не може сам да си обуе чорапките, обувките, да си сложи шапка; 
15. 21-ия месец не може подражавайки на мама да изпълнява някои действия отдомакинството;

16. 24-ия месец не може да си измие и избърши ръцете;

17. 29-ия месец не може с думи да поиска храна;

18. 30-ия месец не може самостоятелно да яде с лъжица;

19. 34-ия месец не може да говори за себе си, използвайки местоимението АЗ, не може самостоятелно да се облече, не отговаря своевременно на повика за тоалетна.