КАКВО ТРЯБВА ДА УМЕЕ ДЕТЕТО 

НОРМАТИВНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА

ОТ 2 ДО 3 ГОДИНИ

 

Показатели на речевото развитие

Нормално време за поява

Използва  местоимението "АЗ"

2 год. 3 мес.

Адекватно използва имената на цветовете  

2 год 6 мес.

Съгласува правилно прилагателни със съществителни по род

Към  3 год.

Съгласува по род глагол от минало време със съществително

Към 3 год.

Активно използва предлози за движение и място

от 2 год. 1 мес.

Разбира  думи- обобщения и започва да ги ползва в активната реч.

Към 3 год.

Разбира значението на пространствени наречия и ги ползва в речта

От  2 год. 3 мес.

Произнася звукове  С, 3, Ц

от 2 год. 1 мес.

Забелязва погрешно произнасяне на звукове при други деца

Към 3 год.

Започва да подбира рими към думите

от 3 год.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО РАЗВИВАНЕ НА РЕЧТА НА ДЕТЕТО ПРЕЗ ТРЕТАТА ГОДИНА

Тригодишното дете владее фразовата реч и практически не допуска аграматизъм, а при съставяне на изречения използва сравнително правилно предлози и съюзи. В речта му присъстват наречия, местоимения (за себе си детето говори в първо лице, изразява желанията си с помоща на речта). Ако родителите са отделили време за развиване на свързаната реч на своите деца, то тригодишното дете може да опише любимата си играчка с няколко изречения или да разкаже за туко що изминало събитие. На тази възраст речта на детето се явява регулатор на неговото поведение: то слуша по-големите, изпълнява техните молби, направени в словесна форма. 
В пасивния си речник детето знае основни категории думи от ежедневието: „дрехи”, „плодове”, „зеленчуци”, „домашни потреби, „превозни средства“ и др., въпреки, че не ги използва  активно. Деца, с които са се занимавали целенасочено за обогатяване на речниковия запас, включват в речта си прилагателни за форма, цвят и размер, както и множество глаголи. Малкото дете знае, че колите се движат бързо или бавно; топката лети нагоре и пада надолу; човек има дясна и лява ръка; може да каже коя вещ се намира надалеч и наблизо. Звукопроизношението не е напълно завършено, като през четвъртата година и след това предстой  появата на шушкавите звукове Ш, Ж, Щ, Ч и сонори  Л, Р' иР.
Добросъвестните родители, разбира се са развили любовта към книгите у детето, по-благодарен слушател от 2-3 годишно дете няма. Малките книголюбци могат наизисуст да ви цитират любимите си стихчета или да разкажат приказка, да изпеят песничка или с подправен глас да им
итират любимия си герой. 
НОРМАТИВНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦАТА

ОТ 3 ДО 4 ГОДИНИ

Показатели на речевото развитие

Нормално време за поява

Използва в активната си реч думи-наименования на части на различни предмети

3 год. 6 мес.

Използва умалителни суфикси (умалителни имена)

от 3 год.

Използва в речта си глаголи с представки

3 год 1 мес.

Появява се словотворчество

от 3 год.

Разбира  думи, различаващи се по една фонема (лук-чук-пук)

Към 4 год.

Произнася звукове Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р

Към 4 год.

Забелязва неправилното звукопроизношение в собствената реч

Към 4 год.

Може да преразкаже позната приказка подробно

Към 4 год.

Подтиква по-големите да играят с него на приказки, разпределя ролите, имитира героите с различен глас и интонация

Към 4 год.

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО РАЗВИВАНЕ НА РЕЧТА НА ДЕТЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА

Вашето дете е на четири години. То вече може да извършва много неща самостоятелно: не се притеснява да говори с непознати, граматически правилно построява изреченията,активния му речник съдържа различни части на речта.

Заучаването на стихотворения стимулира усъвършенстването на звукопроизношението: речта е станала отчетлива, ясна, детето произнася почти всички звукове правилно.Удължило се е речевото дишане, гласът е придобил необходимия тембър, детето може да регулира височината на гласа. 
 

НОРМАТИВНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦАТА

ОТ 4 ДО 5 ГОДИНИ

Показатели речевого развития

Время появления в норме

Използва наименованията на предметите по род

От  4 год. 6 мес.

Ползва суфикси, определящи професиите на хората

От  4 год. 6 мес

Може да подбира антоними на думите

Към  5 год

Продължава словотворчеството

В продължение на предучилищната възраст

Различава думи с една фонема разлика ( рак - лак)

От  4 год. 6 мес

Определя наличието на фонема в думата  

От  4 год. 6 мес

Определя мястото на фонема в дума по три позиции (начало, среда, край)

Към  5 год.

Може да състави разказ по картинка или серия от картинки

Към  5 год.

Начало на формиращата се вътрешна (планираща) реч

Към  5 год.

Звукопроизношението напълно съответства на нормата  

От  4-5 год.

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО РАЗВИВАНЕ НА РЕЧТА ПРИ ПЕТ ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Речта на петгодишното дете е чиста, ясна, без артикулационни нарушения в произношението на звукове, това е възрастта, когато завършва процесът на овладяването на звуковете, с изключение на сонорите Л и Р. Увеличила се е речевата активност: детето не само задава въпроси и отговаря на задаваните такива, но и активно разказва за своите набюдения и преживявания. Отделни граматични грешки се откриват при по-сложно структурираните изречения, най-често при съгласуване на съществителни с числителниредни и бройни. Детето се е научило да определя първи звук на  думата, а приедносрични думи да прави пълен звуков анализ