ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОЛИМПИАДА   по  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Център за чужди езици ”Оксиния”  провежда традиционна ежегодна Олимпиада по Английски език, която  има за цел да даде възможност на всеки  ученик да свери постигнатото ниво на познанията си по английски език в едно нестандартно лингвистично състезание. На Олимпиадата може да се яви всеки ученик от 1 до 12 клас, изучаващ английски език в Център за чужди езици Оксиния или друг езиков център, или в училище на територията на район Младост и Панчарево.

Олимпиадата се провежда  на територията на Център за чужди езици Оксиния през месец Март (23,24, 30. 03). Тестват се лингвистичните умения на учениците при използване на английския език в ежедневни ситуации. 

Езиковото състезание  е безплатно за всички явили се и не се изискват никакви такси за участие.

Център за чужди езици Оксиния определя следния награден фонд:

1. Три индивидуални стипендии:

   Първо място– Безплатно езиково  обучение през учебната 2018/2019 година в Оксиния

 Второ място– Безплатно езиково  обучение - три месеца през учебната 2018/2019г одина в Оксиния

   Трето място– Безплатно езиково  обучение - един  месец  през учебната 2018/2019 година в Оксиния

2. Поощрителни награди за победителите по Езикови нива и най-добри есета.

3. Всеки участник ще получи сертификат за участие и талон за 10% отстъпка за онлайн чуждоезикови книжарници.

Условия за участие:

1. Регистрацията трябва да се направи 15 дни преди обвявената дата на Олимпиадата при учителя по англ.ез. или ОНЛАЙН ТУК

2. Всеки участник да предаде Информирано съгласие , попълнено от Родител,мин. 1 седмица преди избраната дата. Същото се предава на преподавателя по чужд език в училище, който поддържа контакт с координатора от Оксиния или в Център Оксиния.

3.. Олимпиадата се провежда на територията на Център за чужди езици Оксиния.

          Адрес:   ж.к.Младост-3, бул. Александър Малинов № 57 (2 мин.от метростанция Ал.Малинов, 3 етажна къща до пицария Дон Домат)           

4. Резултатите ще бъдат обявени на 27април, 2018г.,  окачени в сайта на Център за чужди езици Оксиния, изпратени по училищата както и в Отдел „Образование” на р-н Младост

5. Наградите на победителите ще се връчат на  19май,2018гв Център за чужди езици Оксиния, а сертификатите за участие ще бъдат предадени на Училищата-участници.

Дати и часове за провеждане по избор на ученика:

23.03.2018г.-петък

24.03.2018г.-събота

30.03.2018г.-петък

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

10.30-12.30

10.30-12.30

10.30-12.30

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

16.30-18.30

-

16.30-18.30

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО:

  1.  Учениците-участницив в Олимпиадата трябва да се явят в Център за чужди езици Оксиния, на избраната дата и час (заявени предварително) минимум 10 мин. преди стартовия час.

2.  Позволено е носенето на химикал, молив, монолингвистичен речник (англо-английски), същия ще бъде предоставен за свободно ползване и от Езиковия Център.

3.  Времето за попълване на теста е 120 мин., а за високите нива (В2-С1)-150 мин.   

4. Участникът ще има правото да напусне стаята по-рано от обявеното време, като часът на предаване на работата ще бъде отбелязан и използван при наличие на равни резултати между конкурентни резултати.

5.  След изтичане на регламентираното време участниците са длъжни да предадат работите си .

6.  Всеки участник ще получи тест, съответстващ на нивото му, определен от преподавателя му по англ. ез.

7.  По време на провеждането на Олимпиадата, Център за чужди езици Оксиния подсигурява достатъчно количество педагози, които ще се грижат за спокойствието и благоприятната обстановка в учебните зали. Помещенията на Център за чужди езици Оксиния са под постоянен видеоконтрол.

При невъзможност ученикът да се яви на заявената дата и час, настоятелно Ви молим да  уведомите Център за чужди езици Оксиния.   Телефони: 02/8762221       02/9744471      e-mail: oksinia_school@abv.bg

Наградният фонд е осигурен от Представителството на Eli (Европейски Лингвистичен институт )за България,  ЧУЖДОЕЗИКОВИ КНИЖАРНИЦИ  www.languageuser–bg.com и www.Ucha-ezik.com  и Магазин за чужди езици