ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ МАТЕРИАЛА ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ

МОЛЯ, НАТИСНЕТЕ НА ВАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА И ВЪВЕДЕТЕ ВАШИЯ КОД ЗА ДОСТЪП.

 

 

ДГ 3 „ДЕТЕЛИНА“

ДГ 143 „ЩУРЧЕ“ - английски

ДГ 181 „РАДОСТ“

ДДГ СЛАВА - английски

ДГ 109 „ЗОРНИЦА“ - английски и немски

ДГ 12 „ЛИЛИЯ“ - английски

ДГ 59 „ЕЛХИЦА“ - английски

ДГ 66 „ЕЛИЦА“ - английски

ДГ 76 „СЪРНИЧКА“ - немски език

ДГ 83 „СЛАВЕЙЧЕ“ - английски

ДГ 55 „ИГЛИКА“ - английски

ДГ 171 „СВОБОДА“ - английски

ДГ 165 „ЛАТИНКА“ - английски

83 ОУ ПАНЧАРЕВО - английски

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА 2,5 ДО 7 год. в ЦЕНТЪР ОКСИНИЯ - английски, немски, френски, испански

 

 


Ако имате проблеми с достъпа до информацията, моля съобщете ни на
e-mail: oksinia.school@gmail.com или GSM 0887888399