Видове курсовеОбщ | Бизнес | Разговорен | Летен    Английски в Малта

 

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ: английски, немски, френски, испански, руски - групово и индивидуално.  

Онлайн регистрация за курс.

 

СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ през мес. ФЕВРУАРИ - МАРТ 2018

Обучение в приятна релаксираща обстановка, групи от 3 до 6 обучаеми.

Заплащане: 1. цяла такса с 5% отстъпка;    2. на 2 или 3 вноски.

Учебните материали се заплащат допълнително. Безплатен входящ тест за определяне на ниво.

 

ВИД КУРС

                                              НИВО

     СТАРТОВА ДАТА

      ПЕРИОДИЧНОСТ

ПРОДЪЛ-

ЖИТЕЛНОСТ

ОБЩ    Английски – начинаещи,

ниво А1.1

06 март, 2018

2п.седм. по 3 уч. ч.

  вторник / четвъртък 

18.30-20.50 ч.

4 месеца

 

 

 

 

ОБЩ   Английски,

ниво А 2 - В 1

06 март, 2018

2 п. Седм по 3 уч. ч.

вторник / четвъртък

18.30-20.50 ч.

3 месеца

 

 

 

 

РАЗГОВОРЕН     Английски ,

ниво А2-В1

с включени уч. мат-ли

26 февруари, 2018

1 п.седм. по 2 уч. ч.

понеделник

18.30-20.00 ч.

12 седмици

РАЗГОВОРЕН Английски, ниво В1-С1

с включени уч. мат-ли 

01 март, 2018

1 п. седм. по 2 уч. ч.

четвъртък

18.30-20.00

12 седмици

РАЗГОВОРЕН   Немски

ниво В1-С1

с включени уч. мат-ли

12 март, 2018

1 п. седм по 2 уч. ч.

понеделник

18.30-20.00

12 седмици

АНГЛИЙСКИ в МАЛТА

ЦЕЛОГОДИШНО

период по избор, нов курс стартира всеки понеделник

20 ч. седм.

заявете 

(свържете се с нас за оферта)

Подготовка за

KET, PET, FCE, CAE

предстои

2 п. Седм по 2 уч. ч.

8 месеца

 

 

 

 

Подготовка за

IELTS

 предстои

2 п. Седм по 2 уч. ч.

8 месеца

 


ОБЩ АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ

Цел на Курса:  усвояване на навици за грамотно общуване на чужд език във всекидневни ситуации.                              Курсът се провежда на базата на прогресивни методи за усвояване на информация в рамките на Комуникативния подход. Задължителен елемент на всеки курс  е въвеждане на занимателни аспекти , което спомага  за по-лесно овладяване на материала и води до релаксация на обучаващия се.

ОБЩ КУРС                                                                                             

 Количество учебни часове: 126 учебни часа                                                                                                             

Периодичност:: 2 пъти седмично в блок по 2 учебни часа ( уч.час-45 мин.), вечерен                                      

Продължителност- 8 месеца

ИНТЕНЗИВЕН ОБЩ

Периодичност: 2 пъти седм. по 3 уч. часа;  

Количество уч. часове: 96 уч. часа                                                    

 Продължителност– 4 месеца; 

 √ Периодична тестова проверка на постигнатите знания.  

√ Финален изпит за покриване на ниво.

√ При завършване на ниво се издава  СЕРТИФИКАТ, удостоверяващ постигнатото ниво. Сертификат се издава при минимум 60% успеваемост и 80% посещаемост. 

√ Езиков паспорт и Портфолио

Нагоре


БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Business English           Онлайн регистрация за курс.

Цел на курса: придобиване на навици за общуване на английски език в сферата на бизнеса, управлението .

Курсът е предназначен за всички, които имат нужда да го използват при водене на бизнес разговори, кореспонденция, презентация, неформално/формално общуване в бизнес партньори.

Включването в курс по Бизнес английски се препоръчва след ниво А 2.

Периодичност: 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Количество уч. часове: 130 учебни часа за ниво.

Интензивна - Съкратена програма:    Ниво B1 – B2

Количество уч. часове - 70

 Периодичност:  2 пъти седм. по 2 уч. часа

 Периодична тестова проверка на постигнатите знания

Финален тест и издаване на СЕРТИФИКАТ, удостоверяващ постигнатото ниво в Business English.

Нагоре


РАЗГОВОРЕН

Английски, Немски, Френски,  Испански, Руски

Цел на курса: Усъвършенстване на основните езикови способности за комуникация, премахване на езиковата бариера, запознаване с особености на разговорния език. Обхващат се основни теми, необходими за свободна комуникация в друга страна, запознаване с културата на дадената страна с цел преодоляване на културен шок.

Препоръчително  за нива А 2, В 1, В 2 

 Съкратен курс – 30 учебни часа

Основен курс – 60 учебни часа

Периодичност: 2 пъти в седмицта в блок по 2 учебни часа. Всеки блок е с отделна тема. Възможност за отделни посещения.

 

РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ  за МАЙТАПЧИИ

ENGLISH ALIVE

Невероятно увлекателен и разтоварващ курс, свързан с ежедневни житейски ситуации и разсъждения.

Някои от темите: Как да пием бира в ирландска кръчма-суха тренировка, следвана от мокра; Езикът на жестовете в различните езици и конфузните ситуации; Цяла Европа говори на Английски, но какъв....; Комични ситуации в които попадаме, когато пътуваме в чужбина; Проблемите на чревоугодника; Импровизации на популярни телевизионни шоу програми ....и др.

Препоръчително  за нива А 2, В 1, В 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в МАЛТА - целогодишни курсове по английски.        Онлайн регистрация за курс.

Усъвършенствайте вашите познания по английски език в приятна релаксираща среда.

Малта е мястото за качествено обучение по английски, съчетано с почивка. Специализирани курсове според вашите нужди. Обърнете се към нас за консултация за да подберем най-удачната програма за вашите нужди. 

Програми и цени ТУК.

 

Нагоре

 


 

ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРС

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ

► ОБЩ АНГЛИЙСКИ, ОБЩ НЕМСКИ 

Ниво

ВИД КУРС / ИНТЕНЗИВНОСТ

ДАТИ

ЧАСОВЕ / ДНИ

ЦЕНА

А 1

начинаещи

базисен

английски, немски

Летен интензивен

3 п. седм 3 уч.ч.

 

14,06 - 28.07

18.30 – 20.55

Понед.вторник,

четвътрък

 

299 лв.

 

А 1 - В 2

английски, немски

Летен интензивен

3 п. седм 3 уч.ч.

 

15.06 - 28.07

18.30 – 20.55

вторник, сряда,

четвътрък

 

299 лв.

                               Учебните материали се заплащат отделно 

 

► БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ.

Усъвършенстване на деловата комуникацията: писане на писма, изнасяне на презентация, телефонни контакти, обогатяване на речниковия запас, специфична терминология. Специално подбрани учебни материали: FLASH on ENGLISH for COMMERCE; BEST COMMERCIAL PRACTICE (най-новите издания на ELI - Европейски лингвистичен институт)

 

Ниво

ВИД КУРС / ИНТЕНЗИВНОСТ

СТАРТОВИ ДАТИ

ЧАСОВЕ / ДНИ

ЦЕНА

с вкл. материали

В1,В2,С1

Летен интенз.

3 п. седм 3 уч.ч.

Общо 4 седм

 

20.06 - 14.07

18.30 – 20.55

Понед.вторник,

четвътрък

 

299 лв.

► РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ – ENGLISH ALIVE.

Атрактивен курс, който ви дава възможност да се отпуснете и да преодолеете вашите задръжки относно проговарянето, да научите много интересни неща за англоговорящия свят. Всяко ваше посещение е свързано с определена интересна тема. Може да включите по всяко време за желан от вас срок

 

Нива

ВИД КУРС

Валидност на програмата

ЧАС / ДНИ

ЦЕНА

 

А 1

А 2

B 1

Летен, интензив.

програма:

ENGLISH ALIVE,CROSSING CULTURES, HOW TO SURVIVE

 

20.06 - 21.07

включване по всяко време

 

18.30 – 20.00

понеделник, сряда,

четвъртък

1 седм. - 48 лв.

2 седм. - 93 лв.

3 седм - 126лв.

4 седм. - 165лв.

Нагоре