РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ 2,5 ДО 7 г.

За обучението на деца до 7 години

 

 УЧЕБЕН ПРОЦЕС: езикови занимания за деца от 2,5 до 7 години:

Продължителност: 01 октомври – 31 май, 124 учебни часа

 

Периодичност: 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа (вторник/четвъртък  или понеделник/сряда от 17.30 до 18.30 ч.)
В групите децата са разпределени по възраст
В края на годината – открит урок пред родителите
Предлагани езици: английски, немски, френски, испански, руски
Обучителна методика: Игрови подход по авторски проект „Навреме – значи Отрано”
За 6 годишните целенасочена методика за подготовка за 1 клас

 

Много родители мечтаят още преди детето им да е тръгнало на училище поне малко да говори на английски език и желателно да разбира и още един език (най-често немски или френски). И въпросите, които вълнуват родителите са едни същи: кога и къде да учи детето?


Преподавателите в Детски Езиков Център "ОКСИНИЯ" имат огромен опит в преподаването на чужди езици на деца (Центърът съществува от 1992г.) и с удоволствие споделят техния опит.
Малчуганите (от 2,5 до 7 годишна възраст).
Обучението по чужд език при децата се води по ко
За обучението на деца до 7 годинимуникативна методика, когато детето се запознава с езика като със средство за общуване. В този случай детето не само запомня думи и готови изрази, а се учи да конструира изказвания в съответствие с възникващите комуникативни потребности.

Колкото по-късно едно дете започне да изучава чужд език, толкова по-силно се влияе от структурата на родния (българския) език. Съответно процесът на обучение върви по-трудно, защото детето прави асоциации с вече познатите структури на родния му език. За това оптималната възраст за езиково обучение е 3-4 години.
В тази възраст малчовците възприемат заниманията като серия от игри, и няма никаква нужда от домашна работа. В къщи родителите могат просто да повторят думите и изразите взети на урока. Но е желателно това да се прави в игрова непринудена форма и разбира се поне един от родителите да знае малко чуждия език.
Огромно внимание в тази възраст се отделя на фонетиката (начина на произнасяне). Четиригодишните деца повече слушат отколкото говорят. При тях върви своеобразен процес на натрупване на знания. Опитът показва, че в тази възраст децата много по-добре овладяват фонетиката на чуждия език отколкото в 5-6 годишна възраст. На този етап в къщи родителите заедно с децата могат да слушат приказки и песни на чуждия език. (допълнителни материали може да си подсигурите в онлайн книжарницата ни ТУК)
Мисленето на децата в тази възраст е конкретно-действено, затова те по-лесно запомнят конкретни съществителни, особено такива, които са свързани с тяхното ежедневие. Всички думи трябва да бъдат комуникативно значими за децата. В процеса на заниманията нашите преподаватели активно използват нагледни материали: картинки, постери, играчки, истински плодове, зеленчуци – всичко, което е близко до детското ежедневие.
Заниманията са построени като серия игри. Преподавателят винаги има в главата си варианти за различни сценарии на урока. Децата много лесно си сменят настроенията и това трябва да се има предвид в процеса на заниманието. Задължително има подвижни и спокойни игри. Едни от най-любимите игри на малките ученици са бинго и домино. При обучението на малки деца е много важна мотивацията. Освен, че заниманията са много интересни и доставят огромно удоволствие на децата в края на часа те обожават да получават малки поощрения от своя учител във вид на картинки за оцветяване или закачливи лепенки.

Учебна система за чуждоезиково обучение на деца. За обучението на деца до 7 годиниРазбира се, малките ученици не са лишени и от учебник: в тяхната игра се включват героите на PANDY THE PANDA– най-новата иновативна учебна система за деца от 3 до 7 годишна възраст, разработена в Европейския Лингвистичен институт (Eli), чийто представител за България е Оксиния.