Изучаването на чужд език в ранна възраст в условия на естествено общуване е една добра възможност да се избегне езиковия бариер в бъдеще. Бъдете търпеливи спрямо вашето дете. Не очаквайте то изведнъж да проговори на чуждия език, все пак и майчиният език го учим цял живот...

 В процеса на обучение по чужд език се активизира вниманието към говорещия (слухово внимание), развива се фонетичният слух, уменията да се различават различни интонационни структури като молба, заповед, въпрос...
 Разиграването на различни сценки, драматизация способстват за развитието на въображението.
 При обучението по чужд език се извършва усъвършенстване на говорно-мисловните процеси. Детето се научава да построява свързано изказване, различно от структурите на родния език. То не прави съпоставки с родния език, което е свойствено за възрастните, изучаващи чужд език. Детето по естествен начин поема готовите структури, форми на езика без да се замисля. И това става, когато чуждият език е част от неговата игра.
 По време на заниманията детето постоянно чува чуждата реч и отчитайки, вродените подражателни способности, то формира правилно произношение, което в ранна възраст води до развиване на артикулационния апарат.
 Изучаването на чуждия език способства за повишаване на интелектуалното развитие на детето, като го запознава с културата на другата страна, традиционните игри и песни, форми за общуване...
 ОЩЕ : Преди да навърша 7 - ранно чуждоезиково обучение за деца от 2,5 до 7 г.        Полезна информация за родители

Може би ще Ви е полезно и това: « Детски езиков център Преди да навърша 7 »