ДЕТСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

 Европейски стандарти в чуждоезиковото обучение гарантирани  от "Оптима" –    Българска асоциация за качествени езикови услуги.  (подробно вж. долу) 
 ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВ КУРС

ДЕТСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪРДетски езиков център
Езици: Английски, Немски, Френски,, Испански, Руски
групово и индивидуално

УЧЕБНА ГОДИНА 
от 1 октомври до 31 май / 15 юни в зависимост от нивото.
Групи:  от 4 до 8 ученика от едно ниво и една възраст. Групите се оформят според нивото и възрастта на учениците. 
График: два пъти в седмицата по два учебни часа от 40/45 мин.(сутрин или следобед)
Основната насока в обучението е КОМУНИКАТИВНОСТ. В процеса на обучението обучаващите  се потапят в езиковата среда, като още от първите уроци преподавателят говори изцяло на чуждия език и часовете са обогатени с визуални и аудио, видео и мултимедийни продукти.
 ВИДОВЕ  ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:
 1. Програма KIDS – за деца от 2,5 до 7 годишна възраст
 2. Курсове за ученици:
                        -програма ПЪРВОКЛАСНИК
                        -курсове за ученици
                        -подготовка за международен Сертификат
 3.  Лятна езикова програма и летен лагер в Малта
 4.  Индивидуално обучение: ◦ по програма на Езиковия център или
                                                           ◦ според индивидуалните нужди
    подготовка за международните сертификационни изпитни сесии на Университета Кеймбридж вж. ТУК
УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРС:
1.Попълване на анкетна карта
2.Полагане на тест за определяне на нивото (за нови ученици)
3.Подписване на споразумение при внасяне на таксата за обучение
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
Езиковият Център подсигурява всички необходими учебни пособия, които се заплащат отделно от таксата на преференциални цени. 

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ ЗНАНИЯ:

1.Полагане на тест след всеки изминат етап на обучение 
2. Mid term test – тест в средата на учебната година, по стандартите на общоприетата Европейската  тестова система .
2.Полагане на изпит в края на учебната година за покриване на постигнатото ниво 
3.Преподавателят оформя подробно портфолио за всеки ученик  

ОЦЕНКИ ЗА УСПЕВАЕМОСТ:     

А - над 80% успеваемост    
В - 70 - 80% успеваемост   
С - 60 - 70% успеваемост                                                                         
4. Всеки обучаващ  в края на обучението  получава   Сертификат, удостоверяващ покритото ниво. Сертификат се получава при : Успеваемост мин. 60% през учебната година и на финалния изпит и при посещаемост не по-малка от 80% от учебните часове.                                      
подготовка за ПОЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ИЗПИТ КЪМ УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ:
МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ по АНГЛИЙСКИ и  ПОДГОТОВКА по НИВА в ОКСИНИЯ
  •Starters - ниво P1, P2            •Movers - ниво Starter              •Flyers - ниво Elementary
   •KET  - нивo Pre-Intermediate                 •PET - ниво Low Intermediate                      
   •FCE - ниво Upper Intermediate     •CAE - ниво Advanced       •CPE - ниво Advanced+

ПЛАЩАНИЯ:
1.Заплащането на таксата за обучение се извършва авансово спрямо установената схема
2.При отсъствие на ученика, суми от такси не се връщат.(вж. Други)
ОТСТЪПКИ:
Дългогодишни ученици – 5 % отстъпка
Втори член от едно семейство – 10 % отстъпка
Трети член от едно семейство – 15 % отстъпка
При записване за втори език – 10% отстъпка от втората такса.

ДРУГИ:
1.По време на официалните празници и училищни ваканции- обучение не се провежда
2.При отсъствие на ученика от учебните часове, преподавателят назначава час за консултация за обяснение на пропуснатия материал.
 
Детски езиков център - езикови олимпиадиЕЗИКОВИ ОЛИМПИАДИ:

Към Детския езиков център веднъж годишно се провежда езикова олимпиада с награди:
1 място – златна стипендия за обучение
2 място – сребърна стипендия за обучение
3 място – бронзова стипендия за обучение
Десет поощрителни награди


КНИЖАРНИЦА LANGUAGE USER
тук можете да си закупите или да си поръчате онлайн  допълнителни учебни материали на 8 езика и 6 нива

 

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

Център за чужди езици Оксиния е акредитиран от ОПТИМА - Българска асоциация за качествени езикови услуги - Европейски стандарти в чуждоезиковото обучение .    

ЗНАКЪТ ЗА КАЧЕСТВО  ГАРАНТИРА:
· езикова среда и обучение на високо ниво;
· висок стандарт на преподаването и обучението, осигурен от квалифицирани преподаватели;
· професионализъм и висок морал;
· точност и достоверност на информацията относно условията на обучение и заплащане;
· ангажираност за провеждане и развитие на стандартите в чуждоезиковото обучение;
· редовно проследяване (инспектиране) на учебния процес;
· прецизно определяне на езиковото ниво на курсистите чрез входящи тестове;
· проследяване напредъка на курсистите чрез междинни и крайни тестове;
· възможност за курсистите / клиентите да изразяват мнението си за курса;
· ясна и коректна процедура при разрешаване на проблеми, свързани с оплаквания;
· издаване удостоверение за завършено ниво / успеваемост в края на курса.

Галерия със снимки