ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОКСИНИЯ                         ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВ КУРС

Езици: Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски
              групово и индивидуално

Всички видове езикови курсове са насочени към съвременния човек, като основният подход на Езиковия център е КОМУНИКАТИВНОСТ.
        Предлага  се предимно обучение в групи по Програма на Езиковия център. Индивидуалното обучение се предлага на тези, които не могат да се включат в група или имат специфични изисквания при които се изработва индивидуална програма: "tailor-made course".

 

         ДЕТСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

  1. Програма KIDS – за деца от 2,5 до 7 год.

  2. Курсове за ученици:                       

           -         програма ПЪРВОКЛАСНИК

           -         курсове от 1 до 12 клас

           -         подготовка за международен Сертификат: FCE, CAE, CPE, IELTS

           - Лятна езикова програма                                              - Езиков лагер в Малта

        - Чужд език в детски градини и училища

        ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА   

                ВЪЗРАСТНИ

       Видове курсове:

  1. общ

  2. бизнес

  3. разговорен

  4. летни

  5. Сертификатни класове: FCE, CAE, CPE, IELTS

  6. Целогодишни курсове по английски в Малта - групово и индивидуално

 

Център за чужди езици ОКСИНИЯ гарантира качествено обучение, иновативни учебни системи и учебни материали, индивидуален подход, бързо и качествено административно обслужване.При завършване на всяко от нивата вие получавате Сертификат, удостоверяващ вашето ниво според Европейскта Езикова рамка и оценка на постигнатите знания.

 

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОКСИНИЯ    -   Европейски стандарти в чуждоезиковото обучение.

                                                                         акредитиран  от "Оптима" –     Българска асоциация за качествени езикови услуги. 

 

  ЗНАКЪТ ЗА КАЧЕСТВО ГАРАНТИРА:
• езикова среда и обучение на високо ниво;

• висок стандарт на преподаването и обучението, осигурен от квалифицирани преподаватели;
• професионализъм и висок морал;
• точност и достоверност на информацията относно условията на обучение и заплащане;
• ангажираност за провеждане и развитие на стандартите в чуждоезиковото обучение;
• редовно проследяване (инспектиране) на учебния процес;
• прецизно определяне на езиковото ниво на курсистите чрез входящи тестове;
• проследяване напредъка на курсистите чрез междинни и крайни тестове;
• възможност за курсистите / клиентите да изразяват мнението си за курса;
• ясна и коректна процедура при разрешаване на проблеми, свързани с оплаквания;
• издаване на удостоверение за завършено ниво / успеваемост в края на курса


ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ПАСПОРТ и ЕЗИКОВО ПОРТФОЛИО    
Получават всички обучаващи се над 16 годишна възраст.
Европейското езиково портфолио е европейски документ, който помага да се систематизират знанията Ви по отношение на чуждите езици, създаден на базата на Общата европейска езикова рамка за нива на владеене на езика.
Документът е валидиран от:
• Съвета на Европа (СЕ) 
• Европейската асоциация за качествени езикови услуги (EAQUALS) 
• Асоциацията на организациите, които провеждат езикови изпити в Европа (ALTE). 
Може да Ви послужи:
• при кандидатстване за работа и обучение, в която и да е точка на Европа 
• за реалистична самооценка на натрупаните опит и знания в изучаването на езика 
Състои се от:
• Езиков паспорт – съдържа общ преглед на Вашия опит и компетентност по отношение на различните езици. В него се вписват както официално получените квалификации и дипломи, така и Вашата самооценка по уменията, както са изписани в рамката. 
• Езикова биография – архив на Вашата лична история на изучаване на езици, който Ви помага да оцените своите цели в изучаването им, както и да разсъждавате върху опита си в изучаването на чужди езици и култури 
• Досие – съдържа колекция от работи и сертификати, избрани от Вас, за да документирате и илюстрирате своите езикови умения, постижения и опит 

        ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВ КУРС

Може би ще Ви е полезно и това: « За нас Детска къща »