ТЕРАПИЯ С ПРИКАЗКИ     

Терапия с приказки – това е направление в практическата психология , което използва метафоричните ресурси на приказката, позволява да се развие самосъзнанието и да се построят особени нива на взаимодействие един с друг.

Основата на терапията с приказка  - съчиняване на приказки от детето и за детето, чрез които се разбира за такива преживявания на детето, които то не осъзнава или се притесняват да обсъжда с възрастните. 

Задачите на терапията с приказки при работа с деца:

·         Развитие на творческо / креативно мислене, т.е способности за познаване, намиране на решения в нестандартни ситуации, желание за откривателство и способности за дълбоко осъзнаване на своята опитност

·         Усъвършенстване на вербалния език

·         Развиване на фантазията, въображението

·         Развиване на способностите на задълбочено образно мислене; установяване на причинно-следствените връзки 

·         Развиване на емпатия и умение за слушане

·         Развиване на чувството за хумор

·         Стимулация  на цялостно творчество (поезия, проза, живопис)

За всички ли е полезна терапията с приказки?

Несъмнено да. Има специални лечебни приказки не само за малките деца, но и за тийнейджъри и възрастни .

Терапията с приказки ще разреши следните проблеми:

1.      Трудности, свързани с общуването ( с връстници, с родители)

2.      Чувство за непълноценност

3.      Страхове, тревоги с различни причини

4.      Възрастови проблеми

5.      Агресия

В процеса на терапията детето все по-силно ще усеща подкрепата на възрастните, от която то тъй силно се нуждае.

Заниманията с приказки ще дадат на детето: 

·         Разбиране и подкрепа от страна на възрастните: възрастните се интересуват от проблемите му, родителите са неговите приятели.

·         Осъзнаване на собствените сили и ресурси при разрешаване на проблеми

       -        Сигурност и вяра, че има изход от всяка ситуация, само трябва да се потърси.