ПЯСЪЧНА ТЕРАПИЯ  (сух пясък и кинетичен пясък)                                                      

„Най-често ръцете знаят по-добре как да разкрият това, с което разумът не може да се справи“ К.Г.Юнг

Пясъчната терапия – това е уникална възможност за изследване на вътрешния ни свят, усещане за свободно и безопасно самоизразяване,  появяващо се при общуване с психолога.

Пясъчната терапия дава възможност да изразиш това, за което недостигат думи, да видиш в себе си неща, за които не си подозирал.

Пресъздавайки своя свят от пясъка, самостоятелно или с ваша помощ, детето се усеща вълшебник: той не се бои да променя, да разрушава старото и да строи ново. Може да бъдете сигурни: ако в пясъчното царство всичко е спокойно, значи и в душата на детето ви цари покой и хармония.

Главният принцип в пясъчната терапия е създаването на свободно и защитено пространство, в което детето може да изразява  и изследва своя свят, превръщайки своите преживявания в зрими образи. 

Пясъчната игра — е най-органичния начин за детето да изрази своя свят и преживявания. Детето играе на това , на което го „боли“. Проигравайки своите емоции, детето само се лекува.

За децата пясъчната игра е начин да разкажат за проблемите си, да покажат страховете си и да ги изчистят, да се научат да овладяват емоционалното напрежение.

Детето не може, като възрастните,  да ни разкаже за своите притеснения, но той може да го направи с помощта на пясъчните картини

Пясъчната игра ще позволи на детето да се освободи от: 

           -       Поведенчески нарушения

·         Конфликти и трудности във взаимоотношенията с възрастни (родители, възпитатели, учители) и връстници.

·         Психосоматични заболявания

·         Повишена тревожност

·         страхове

·         неврози

·         усложнения в семейните отношения (развод, поява на бебе, смърт и др. )

          -        Трудности в адаптацията в нова социална среда (детска градина, училище) 

Различността на пясъчната терапия от другите форми на терапия.

 От другите форми на арт терапията, този процес се отличава с елементарността на манипулациите, възможност за създаване на нови форми, кратковременност на съществуването на създаваните форми, многократно създаване на нови сюжети, което оформя терапията, като определен ритуал ... Създаването на  последователни пясъчни композиции отразява цикличността на психическия живот и динамиката на психическите промени.  

В център Оксиния се работи с кварцов пясък в различни цветове и нюанси и с кинетичен пясък, който можете да закупите за игра в къщи. КУПИ ТУК   

вижте повече за кинетичния пясък ТУК 

Може би ще Ви е полезно и това: « Арт терапия Игрова терапия »