Разнообразие от терапевтични методи при работа с деца в център Оксиния

 Всяко дете е индивидуалност, с лични особености и изисквания, затова специалистът в център Оксиния ще направи компилация от подходи и методи, най-удачни и приложими за вашето детето.

                           

  • Арт терапия;                                                                        • Пясъчна терапия със сух и кинетичен пясък;  

 

                           

                    • Игрова терапия;                                           • Терапия с приказки