Печат на тази страница

ЛЕТНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ГРУПИ.

  ОСТРОВЪТ НА ЗВУКОВЕТЕ - ТУКА НЯМА ХЪКА-МЪКА

Да произнасяме звуковете правилно! Всекидневни групови занимания за деца имащи нужда от речева корекция. Една нестандартна форма на занимания, незвисимо от степента на речевото нарушение. Чрез увлекателна игра, ролеви изяви, музика и пеене, дихателна гимнастика, арт и пясъчна игрова фантазия, точкови самомасажи децата ще затвърдят своите постижения и ще се усетят свободни в речевото общуване. Заниманията се провеждат сутрин, като са включени в програмата на ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ или можете да посещавате само някои от тях.

От понеделник до четвъртък в ДЕТСКА КЪЩА ОКСИНИЯ, от 10.00, а в петък на природа. Ако детето посещава Занималнята, заниманията са включени. За отделни посещение цена – 16.00 лв.

ИНФОРМАЦИЯ:  0888720344; 0885888949