Работно време: от 8:30 до 18:00, делници.
Допълнителни часове – по предварителна заявка.

  ЦЕНТЪР ЗА РАННО РАЗВИТИЕ И

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО

 Програмата се осъществява в рамките на полудневната занималня, заниманията се провеждат по график. Децата могат да посещават както пълния курс , така и да идват само за определени занимания, подбрани спрямо техните нужди и желанията на родителите.

Заниманията се провеждат само в игрова форма, т.е. учебните задачи се подават чрез игра, чрез която децата незабелязано се научават на всичко, което предлага нашата програма.

 

Програма за деца от 1 до 7 години

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯТА
При всяко посещение вашият малчуган : 
◊ ще участва в игри, насочени на развитие на пеихическите процеси:

   внимание, памет, мислене, възприемане, въображение, реч.
◊ ще получава практически опит на сензорното развитие
◊ ще развива математически способности
◊ ще усвоява комлекси от физически упражнения, стимулиращи

   интелектуалното развитие
◊ ще развива творческия си потенциал чрез рисуване, апликация,

   конструиране.
◊ ще се учи да говори правилно
◊ ще се учи да мисли логично
◊ ще се учи да помни
◊ ще се учи да се съсредоточава
◊ ще се учи да брои
◊ ще се учи да чете
◊ ще се учи да бъде внимателен
◊ ще се учи да общува
◊ ще се учи да бъде самостоятелен

◊ ще научи необходимата информация за околния свят

 

РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - неразделна част на програмата за ранно развитие на детето
Вашето дете ще се потопи в чуждоезиковата среда и ще започне да усвоява чуждия език на подобие на майчиния. Програмата е съставена в игрова форма, близка до всекидневието на детето от съответната възрастова група. Детето ви ще развие положителна настройка спрямо чуждия език, ще придобие перфектно произношение, ще усвои готови разговорни и граматични модели по най-естествен начин, ще бъде подготвено за бързо ограмотяване по чужд езикв 1 клас (писане и четене).
ИНТЕРЕСНО!
Изучаването на чужд език в ранна възраст в условия на естествено общуване е една добра възможност да се избегне езиковия бариер в бъдеще. Бъдете търпеливи спрямо вашето дете. Не очаквайте то изведнъж да проговори на чуждия език, все пак и майчиният език го учим цял живот...
В процеса на обучение по чужд език се активизира вниманието към говорещия (слухово внимание), развива се фонетичният слух, уменията да се различават различни интонационни структури като молба, заповед, въпрос...

Разиграването на различни сценки, драматизация способстват за развитието на въображението.
При обучението по чужд език се извършва усъвършенстване на говорно-мисловните процеси. Детето се научава да построява свързано изказване, различно от структурите на родния език. То не прави съпоставки с родния език, което е свойствено за възрастните, изучаващи чужд език. Детето по естествен начин поема готовите структури, форми на езика без да се замисля. И това става, когато чуждия език е част от неговата игра.
По време на заниманията детето постоянно чува чуждата реч и отчитайки, вродените подражателни способности, то формира правилно произношение, което в ранна възраст води до развиване на артикулационния апарат.
Изучаването на чуждия език способства за повишаване на интелектуалното развитие на детето, като го запознава с културата на другата страна, традиционните игри и песни, форми за общуване.


 НА НАШИТЕ ЗАНИМАНИЯ НИКОЙ И НИЩО НЕ НАЛАГА НА ДЕЦАТА.

ВСИЧКО СЕ ПРАВИ С ЦЕЛ ДЕТЕТО САМО ДА ПОЧУВСТВА, ОСЪЗНАЕ И ДОКОСНЕ СЪЗНАТЕЛНО СВОЕТО "АЗ".

Детска Къща Оксиния

ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов №57