Как Оксиния обучава децатаКак "Оксиния" обучава децата?

 

o Процесът на обучение е спираловиден завършен цикъл, разделен на три междинни стадия: 
I група - обучение при 3-4 годишните с времетраене на заниманието 20 мин.; 
II група - обучение на 4-5, 5 годишни
III - IV група - това са деца в предучилищна група- 5, 5-7 годишни, а заниманията им са 30 минутни
 
Децата се обучават в група от 8 до 25 , като количеството на децата в никакъв случай не води до нарушаване на качеството на усвояваните знания. Тази възраст предполага изключително групово обучение.
o В заниманието се предлагат различни видове групови активности: дидактична игра, състезания, песен, стихче, работа на двойки, и т.н. , така че всяко дете да бъде въвлечено в езиковата игра. 
o Преподавателят говори само на чуждия език, като чрез онагледяване, движение, песни естествено въвежда новите думи, прости изречения, цели езикови структури. 
o Крайната цел на обучението е децата да преминат през трите спираловидни стадия ,свеждащи се до към 350 думи и изрази. 
o Децата, преминали предучилищния цикъл на обучение, смело усвояват писането и четенето в първи клас. Към VI-VII клас тези ученици са готови да положат международен изпит по чужд език

Чужд език в Детската градина             Защо да учим        Етапи на обучението            от 5 до 7 год.        от 4 до 5 год.   от 2,5 до 4 год.

Може би ще Ви е полезно и това: « Кратка програма Защо да учим? »